HOME επισκέψεις σελίδων : 12569 σχόλια:1 thateron@poteron.gr

 Παρουσίαση των

"περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας"

 σκέψεων και απόψεων

Πολίτευμα
 
...Ρυθμιστικός και απαραίτητος παράγοντας των λειτουργιών της Κοινωνίας είναι το Πολίτευμα, με πλέον γνωστό σε όλους Πολίτευμα, το ονομαζόμενο Δημοκρατία, ή το άλλο που προηγήθηκε σε μικρής έκτασης χώρες-Πολιτείες, το λεγόμενο πάλι Πολιτεία ή αλλιώς όπως πρόχειρα το ονομάσαμε Πολιτοκρατία. Για να είναι όμως πράγματι Πολίτευμα και όχι παρεκτροπή ή κακέκτυπη προσομοίωση Πολιτεύματος ή κατ ευφημισμό Πολίτευμα, πρέπει μέσω των Πολιτών του να κάνει αυτό που του έχει αναθέσει η Κοινωνία και τίποτα άλλο, πρέπει λοιπόν αδιάκοπα να υπενθυμίζει και οπωσδήποτε να εξυπηρετεί τους σκοπούς της Κοινωνίας, να εφαρμόζει και να επιβεβαιώνει την σωστή εφαρμογή των νόμων της Κοινωνίας, και όπως πολλές φορές έχουμε πεί, ΤΙΠΟΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ. Διαφορετικά δεν πρόκειται ούτε για Πολίτευμα ούτε για Δημοκρατία ούτε για Πολιτεία ούτε βέβαια και για Πολιτισμό, αλλά πρόκειται για μια οποιαδήποτε εξουσία επί του λαού μιας χώρας, που αυθαίρετα πράττει για την πάρτη της, όπως πράττει ο βοσκός ή ο μελισσοκόμος ή ο άρχοντας και ο φεουδέρχης ενός τόπου. Γιατί αυτές οι μορφές εξουσίας ελάχιστα ωφελούν και ελάχιστα νοιάζονται για τους εξουσιαζόμενους και όταν αυτό συμβαίνει, να ωφελούνται δηλαδή οι εξουσιαζόμενοι, συμβαίνει περιστασιακά και πρόσκαιρα και στον βαθμό που εξυπηρετεί τις βλέψεις και τα συμφέροντα της εξουσίας. Διαφορετικά αν ο άρχων ή ο βασιλιάς ή η όποια άλλη μορφή εξουσίας έπραττε μόνο για το Κοινό καλό, πράγμα που συμβαίνει και κάποτε κάποτε. Αν λοιπόν αδιάκοπα κυβερνούσε αυτός ο άρχοντας, έχοντας κυρίαρχο στόχο την Επιβίωση όλων, πετυχαίνοντας το αυτό με όποιον τρόπο ήθελε, και αυτό το πράγμα εξ ίσου καλά το έκαναν και οι διάδοχοι του διαχρονικά και αιωνίως, τότε δεν θα είχαν κανένα λόγο ύπαρξης αυτές οι Κοινωνίες, οι Πολίτες, οι Πολιτείες, οι Πολιτισμοί και οι Δημοκρατίες για τις οποίες μιλάμε τώρα. Πλήν όμως, στην πραγματική ζωή και ιστορία των λαών που κάποια στιγμή έχουν καλούς άρχοντες, αυτό διαρκεί συνήθως για λίγο. Και όταν από την φθορά της ζωής ή από άλλους λόγους αποσυρόταν, όταν και όπου υπήρχε, αυτός ο άριστος άρχων, τότε έπαυαν και οι φροντίδες υπέρ του λαού, μέχρι να αποκατασταθεί το κενό εξουσίας. Και αν ο επόμενος άρχων τύχαινε να ήταν του ίδιου επιπέδου με τον προηγούμενο είχε καλώς, διαφορετικά τα πράγματα πήγαιναν πίσω, και μάλιστα πολύ πίσω, ειδικά όταν υπάρχει διαμάχη και αντιπαλότητα για την κατάκτηση και εδραίωση της νέας εξουσίας. Ενώ μετά από λίγο καιρό, λόγω νέας διαδοχής, θα συμβούν πάλι τα ίδια και χειροτέρα. Πράγματα που μεταφράζονται σε αλλαγές στην Παιδεία, στην υγεία, στην δικαιοσύνη, στην ασφάλεια της χώρας, στην φορολόγηση κλπ. Αλλαγές αναγκαίες για να εξασφαλιστεί η Επιβίωση της νέας εξουσίας σε βάρος όλων των αντιπάλων που ενδιαφέρονται για αυτήν.... η συνέχεια στο βιβλίο

Η Κοινωνία με λόγια

 
Διαβάστε τμήματα παραγράφων σχετικών με το περιεχόμενο
 
σελίδα 1

  Περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας

σελίδα 2

  Προϋποθέσεις Δημοκρατίας

σελίδα 4

  Σκοποί και λόγοι

σελίδα 5

  Το συμφέρον του δανειστή

σελίδα 8

  Λάθος επιλογές

σελίδα 9

  Αγροτική παραγωγή

σελίδα 10

  Τράπεζες

σελίδα 11

  Κακοπληρωτές

σελίδα 11

  Εξαπάτηση του λαού

σελίδα 13

  Τα Κοινά θέματα

σελίδα 14

  Δημοκρατία

σελίδα 15

  Δημοκρατία και Ελευθερία

σελίδα 16

  Ο Πλούτος

σελίδα 18

  Η Δημοκρατία νοιάζεται ίσα για όλους

σελίδα 20

  Πνευματική φτωχοποίηση

σελίδα 21

  Ο Πολίτης.

σελίδα 24

  Οι Επενδύσεις.

σελίδα 25

  Η δύναμη της Δημοκρατίας

σελίδα 26

  Η Δημοκρατία

σελίδα 27

  Ο Πολιτισμός

σελίδα 28

  Αιδώς και Δικαιοσύνη.

σελίδα 31

  Ηθικός, Ήθη, Έθιμα, Φιλότιμος

σελίδα 32

  Πολιτισμός

σελίδα 35

  Μη Πολιτισμός

σελίδα 36

  Ο Σπουδαίος Πολιτισμός

σελίδα 37

  Φάσεις της ζωής

σελίδα 38

  Φύση και Πολιτισμός

σελίδα 38

  Φύση και Οικογένεια

σελίδα 39

  Η Πρώτη Επιστήμη

σελίδα 40

  Κοινός Σκοπός και Στόχος.

σελίδα 41

  Η Κοινωνία

σελίδα 42

  Πολιτισμός και Πολίτης.

σελίδα 43

  Το Κοινωνικό Αγαθό

σελίδα 43

  Ο Αρχικός Νόμος.

σελίδα 44

  Πας μη Έλλην Βάρβαρος

σελίδα 46

  Η ‘Συναδέλφωση’ των λαών

σελίδα 46

  Κλιματική Αλλαγή

σελίδα 52

  Το Νερό δεν Τελειώνει

σελίδα 52

  Ηθική

σελίδα 53

  Φάσεις της Ζωής

σελίδα 53

  Παιδεία και Πολίτης.

σελίδα 54

  Ψυχή

σελίδα 56

  Παιδεία και Πολιτισμός.

σελίδα 57

  Μη Παιδεία Κουλτούρα.

σελίδα 59

  Κοινωνική προδιάθεση

σελίδα 60

  Κοινωνία και Υγεία

σελίδα 63

  Πολιτισμός και Κοινωνία

σελίδα 64

  Γνώσεις για Πολίτες

σελίδα 65

  Διανομή Κερδών

σελίδα 66

  Κοινωνία Πολίτης Νερό

σελίδα 67

  Πολίτευμα

σελίδα 68

  ’ναρχη Πολιτεία

σελίδα 70

  Αυτάρκεια και Επάρκεια.

σελίδα 71

  Μεταλλαγμένα & Τέλος Επιστήμης

σελίδα 75

  Κουμμουνισμός Καπιταλισμός

σελίδα 76

  Αντιρρησίες Συνείδησης

σελίδα 80

  Αποδοτική μορφή Δουλείας

σελίδα 83

  Πως αρχίζει ο Πολιτισμός

σελίδα 84

  Πολίτες και Παιδεία

σελίδα 84

  Το Πολίτευμα Πολιτεία

σελίδα 86

  Το Πολίτευμα Δημοκρατία

σελίδα 87

  Ισχύς της Κοινωνίας, Κοινωνικό Αγαθό

σελίδα 88

  Ηθικός Ηθική

σελίδα 91

  Στρατηγικές Επικράτησης

σελίδα 94

  Κατάλυση Πολιτισμού και Ανομία

σελίδα 94

  Γενικά

σελίδα 95

  Εσφαλμένες εντυπώσεις περί Δημοκρατίας

σελίδα 95

  Παρελθόν, Μέλλον, Τραγωδία, Κωμωδία

σελίδα 96

  Παιδεία.

σελίδα 96

  Γρηγορόσημα και Λεμόνια.

σελίδα 97

  Βηματοδότες και Τηλεφωνίες.

σελίδα 98

  Μόρφωση

σελίδα 100

  Ηθοποιός και Μόρφωση

σελίδα 102

  Εκπαίδευση

σελίδα 105

  Κοινωνική Οικονομία.

σελίδα 105

  Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Φύσης.

σελίδα 108

  Πολίτευμα

σελίδα 109

  Δημοκρατία και Πολίτες

σελίδα 112

  Η ευθύνη των θυμάτων

σελίδα 115

  Μόρφωση και Νέος

σελίδα 116

  Ευτυχία και Γνώσεις, Συνήθειες, Ήθη, Έθιμα

σελίδα 117

  Ελευθερία και Πολιτισμός

σελίδα 119

  Ελευθερία και Δημοκρατία

σελίδα 128

  Επενδύσεις και κρατικά Κέρδη

σελίδα 128

  Σενάρια Λογικής και Οικονομίας.

σελίδα 130

  Μέγιστο Συμφέρον μας το Συμφέρον των άλλων

σελίδα 133

  Ομονοούμε σχετικά με την Δημοκρατία

σελίδα 135

  Οι Κίνδυνοι των Πολιτισμών

σελίδα 136

  Πολιτιστική Κληρονομιά

σελίδα 137

  Περίληψη

σελίδα 140

  Απογοήτευση

σελίδα 141

  Κοινωνική Ανασυγκρότηση και Εγρήγορση

σελίδα 143

  Κάλεσμα Πολιτών

     
     

Από 10/02/19  με την άδεια του συγγραφέως

εμφανίζονται  χαρακτηριστικοί παράγραφοι από το ευρετήριο

του βιβλίου Περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας. Επιπλέον δίδεται η δυνατότητα  σε όποιον έχει το βιβλίο να σχολιάσει κάποια σελίδα του, γράφοντας πρώτα τον αριθμό της (και μετά κλικ στο αριθμός σελίδας προς σχολιασμό).

Υπάρχει δυνατότητα δωρεάν διάθεσης του βιβλίου τηλ 6932860310 Τρουλλινός Γιώργης.

Τα συγγραφικά κλπ δικαιώματα παραμένουν σε ισχύ.

Επιτρέπεται η αντιγραφή και  μεταφορά  περιεχομένου

 σε άλλη ιστοσελίδα ή έντυπο κατόπιν συνεννόησης με τον συγγραφέα

 επικοινωνία μέσω του email thateron@poteron.gr

Σχόλια αναγνωστών

η/ο Κάλεσμα έγραψε στις 18:01:55 29-07-2019

Για την διόρθωση/διαγραφή του σχολίου χρειάζεται το Αλφαριθμητικό της εγγραφής του


.
Σχολιάστε ελεύθερα το περιεχόμενο της προς ανάγνωση σελίδας ή απαντήσετε σε είδη υπάρχον σχόλιο. Ισχύουν  όλα τα αυτονόητα και γνωστά τα σχετικά με την δημοσιοποήση  σχολίων.
 

 Όνομα ή ψευδώνυμο          Αλφαριθμητικό =>

.

  Τα σχόλια εμφανίζονται κατόπιν τυπικού ελέγχου ως προς την σχετικότητα του περιεχομένου τους και χωρίς καμία λογοκρισία.

 Κατά την αποστολή του σχολίου αντιγράψετε τους διαδοχικούς Αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ή αντικαταστήστε τους με άλλους δικής σας προτίμησης (6-8 χαρακτ.)  για να μπορείτε να διορθώσετε ή να διαγράψετε το σχόλιο σας. 

.
 
 
HOME επισκέψεις σελίδων : 12569 σχόλια:1 thateron@poteron.gr
     
       
      8/01/2019 08:43:43 18/08/2019