HOME επισκέψεις σελίδων : 71211
σχόλια:0 thateron@poteron.gr
 
διαβάστε απλοϊκή Πολιτική σκέψη
"γιατί πάμε κατά Διαόλου ρέ Παιδιά;"

"περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας"

Οι προϋποθέσεις της Δημοκρατίας
Οπωσδήποτε και πρίν ξεκινήσουμε, πρέπει να τονίσουμε και στην συνέχεια να ζητήσουμε, αφού βέβαια πρώτα, όλοι μας ελέγξουμε την ορθότητα των όσων πούμε, και μετά, αν και εφόσον είμαστε σίγουροι ότι, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση από κανέναν μας, τότε να συμφωνήσουμε στο εξής, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, και αυτό γιατί η Δημοκρατία απαιτεί μια σειρά προϋποθέσεων που με θρησκευτική ευλάβεια πρέπει να λαμβάνουμε υπ όψη μας. Και αυτές οι προϋποθέσεις είναι, η Φύση, η Οικογένεια, η Κοινωνία, η Παιδεία, η Μόρφωση, η Εκπαίδευση, ο Πολίτης, η Πόλη, ο Πολιτισμός, η Πολιτεία, και το Πολίτευμα και εφόσον υπάρχουν όλα αυτά στην σωστή τους μορφή και με τον σωστό τρόπο καθώς και με σωστή αναλογία συνδεδεμένα μεταξύ τους, τότε και μόνο τότε, μπορεί να υπάρξει και η Δημοκρατία.

   

    Διαφορετικές Δημοκρατίες που δεν σχετίζονται με την Φύση, την Οικογένεια, την Κοινωνία, την Παιδεία, την Μόρφωση, την Εκπαίδευση, τον Πολίτη, την Πόλη, τον Πολιτισμό, την Πολιτεία, και το Πολίτευμα και μάλιστα ‘Δημοκρατίες’ τύπου ‘τραλαλά-τραλαλο’ όπως (φιλελεύθερες Δημοκρατίες, αστικές Δημοκρατίες , υπεραστικές Δημοκρατίες, αντιπροσωπευτικές Δημοκρατίες, ψηφιακές του μπίτ και του μπαϊτ Δημοκρατίες, ‘διαδικτυακές’ Δημοκρατίες, λαϊκές Δημοκρατίες κ.λ.π.) δεν υπάρχουν, όσο και αν τάχα μου - τάχα μου στο όνομα της όποιας δήθεν Δημοκρατίας κάνουμε κάποιες εκλογές. Πρέπει εδώ με έμφαση να επισημάνουμε ότι οι παρουσιαζόμενες σκέψεις σχετικά με την Δημοκρατία, δεν έχουν σκοπό να προτείνουν κανενός είδους νέα ‘προοδευτικά’ πράγματα, ή ‘νέες ιδέες’, ή βελτιώσεις, μοντερνισμούς κλπ, αλλά σκοπό έχουν να υπενθυμίσουν τα υπάρχοντα και αποδεκτά από όλους μας περί αυτήν. Καθώς και να επανέλθουμε στην σωστή κατανόηση και χρήση όλων των ήδη υπαρχόντων πραγμάτων και ιδεών σχετικά με την Δημοκρατία, και ως Ομονοούντες και γνώστες πλέον, αυτών των πραγμάτων, αφού τα δραστηριοποιήσουμε μέσα μας, να τα κάνουμε πράξη και να τα βιώσουμε προς όφελος όλων μας, και όχι προς όφελος των ολίγων. Γιατί τέτοια ‘Δημοκρατία’ των ‘Κοινωνικών ανισοτήτων’ που ωφελεί μόνο τους λίγους δεν χρειαζόμαστε, αφού ήδη τέτοια έχουμε και μάλιστα εξ αιτίας της, μας έχει ‘καεί η γούνα’. Και αν δεν νοιαστούμε και αν δεν κάνουμε κάτι ουσιαστικό, μάλλον θα μας καίγεται αιωνίως, αν βέβαια δεν βρεθούν και τίποτα καλοθελητές και μας κάψουν κυριολεκτικά κάποια στιγμή άπαξ και δια παντός. Και αν θέλουμε να συνωμοσιολογίσουμε δεν θα δυσκολευτούμε, καθώς η τεχνολογία έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που οι λαοί στον ρόλο των δούλων - εργατών δεν χρειάζονται πλέον. Οπότε αν, λέμε, αν υπάρχουν άνθρωποι, που λόγω πχ πλούτου, ή γνώσεων, ή άλλης δύναμης νομίζουν ότι ο πλανήτης Γή τους ανήκει, τότε σίγουρα σήμερα δεν θα δυσκολευτούν πχ με χημικά, ή ραδιενεργά, ή άλλα μέσα πχ παγκόσμιο πόλεμο μίσους ανάμεσα στους ήδη ανακατεμένους λαούς, να μείνουν σε ελάχιστο χρόνο μόνοι τους στον πλανήτη. Πάντως, δεν είναι λίγοι αυτοί που αυταρχικά για το ‘καλό του πλανήτη’ ή των λαών, δείχνουν ‘υπέρμετρο ζήλο’, με στρατιωτικές επεμβάσεις, με παγκόσμιες νομοθεσίες και άλλες πράξεις που όμως δεν φαίνονται καθαρά κατά πόσον είναι καλοπροαίρετοι οι σκοποί τους.

   

    Παρατηρώντας τώρα αυτά που εμείς θεωρούμε και συνέχεια και στην θα αποδείξουμε ως πραγματική Δημοκρατία, δηλαδή την Δημοκρατία με τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, βλέπουμε μία μεταξύ τους λογική και αρμονική σχέση. Και όπως όλα τα τέλεια και ολοκληρωμένα πράγματα, αυτά που δικαίως κατατάσσονται στα αρμονικά, δεν επιδέχονται καμία διόρθωση, έτσι και η Δημοκρατία η πραγματική και η από αρχαιοτάτων χρόνων γνωστή και μεγαλειώδης Δημοκρατία, δεν χρειάζεται καμιά ‘προοδευτική βελτίωση’ ή αλλαγή ή ‘μοντερνιά’, γιατί, η πραγματική Δημοκρατία κατατάσσεται, σε αυτά τα αρμονικά τα τέλεια τα ολοκληρωμένα και σπουδαιότατα δημιουργήματα, και μάλιστα δημιουργήματα όχι μόνο ενός ή περισσοτέρων ανθρώπων, αλλά ολόκληρου του Ανθρωπίνου πνεύματος, καθώς από την ημέρα της εμφάνισης της μέχρι και σήμερα, κανείς λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος σε θεωρητικό επίπεδο δεν την απορρίπτει, ενώ σε πρακτικό επίπεδο απαιτείται η σύμφωνη γνώμη και η συμμετοχή απαραιτήτως όλων σε αυτήν. Κάτι που όμως για να μπορέσει να συμβεί και με εμάς, πρέπει να γνωρίζουμε την ίδια αλλά και τις προϋποθέσεις της πολύ καλά.

   

    Αν πάρουμε σαν παράδειγμα μία αρμονική μουσική σύνθεση καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο βελτίωσης από κανένα ‘προοδευτικό’ πνεύμα, και η όποια προσθαφαίρεση ή επέμβαση, απλά θα χαλάσει το σύνολο του έργου. Έτσι λοιπόν αν πιάσουμε το θέμα μας, που είναι να εξετάσουμε την αρμονική σχέση που έχουν μεταξύ τους, η Φύση, η Οικογένεια, η Κοινωνία, η Παιδεία, η Μόρφωση, η Εκπαίδευση, ο Πολίτης, η Πόλις, ο Πολιτισμός, η Πολιτεία το Πολίτευμα και η Δημοκρατία, τότε σίγουρα θα συμφωνήσουμε όλοι εμείς, που τασσόμεθα αναντίρρητα με την Δημοκρατία, ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμιά βελτίωση σε κάτι τόσο τέλειο, ωστόσο όμως για να βιώσουμε την Δημοκρατία χρειάζεται να την γνωρίσουμε καλά και σωστά όπως είπαμε, και αυτήν, αλλά και τα υπόλοιπα αναπόσπαστα ‘συνοδευτικά της στοιχεία’.

   

    Τα αληθινώς τέλεια πράγματα, είναι διαχρονικά, χρήσιμα και προσιτά σε όλους, απλά και απέριττα, καθώς περιορίζονται στην ουσία που εξυπηρετούν, δεν κρύβουν ούτε μυστικά ούτε παγίδες δεν είναι διφορούμενα και εκ τούτου είναι εύκολο να γίνουν κατανοητά από τους πάντες, και όσον αφορά την Φύση, την Οικογένεια, την Κοινωνία, την Παιδεία, την Μόρφωση, την Εκπαίδευση, τον Πολίτη, την Πόλη, τον Πολιτισμό, την Πολιτεία, το Πολίτευμα και την Δημοκρατία είναι τόσο διαχρονικά, προσιτά σε όλους, απλά και απέριττα που δεν χρειάζεται να τα διδαχθούμε από την αρχή, αλλά αρκεί να γίνει μια αποκατάσταση των εννοιών αυτών, μια υπενθύμιση και η αναγκαία μεταξύ των σύνδεση, γιατί λίγο πολύ τα παραπάνω, ενώ όλοι μας τα γνωρίζουμε, όμως άγνωστο γιατί!, τα αφήσαμε στην άκρη, τα παραμελήσαμε, τα ξεχάσαμε και έγιναν αόριστα και κενά περιεχομένου και ουσίας, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί η παρούσα αρνητική κατάσταση, που όλοι λίγο πολύ ζούμε και όπου εύκολα οι κάθε λογής κυβερνώντες, μπορούν να παρουσιάσουν το άσπρο μαύρο, την νύκτα μέρα, την γενοκτονία συνωστισμό, την προδοσία συμφωνία, την χασισοποτεία ‘γιορτή της κάνναβης’, δύο άνδρες και ένα παιδί ή ένα σκυλί Οικογένεια, τις καταναλωτικές συνήθειες ενός λαού λαϊκό ‘Πολιτισμό’, την μεταβολή του καιρού ‘κλιματική αλλαγή’ και την κάθε άθλια εξουσία Δημοκρατία.
Διαβάστε τμήματα παραγράφων σχετικών με το περιεχόμενο
 
σελίδα  3

  Αντί προλόγου

 
σελίδα  5

  Περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας.

 
σελίδα  6

  Οι προϋποθέσεις της Δημοκρατίας

 
σελίδα  8

  Σκοποί και λόγοι

 
σελίδα  9

  Το συμφέρον του δανειστή

 
σελίδα  13

  Λάθος επιλογές

 
σελίδα  14

  Αγροτική παραγωγή.

 
σελίδα  11

  Τράπεζες.

 
σελίδα  11

  Κακοπληρωτές.

 
σελίδα  13

  Εξαπάτηση του λαού.

 
σελίδα  14

  Τα Κοινά θέματα.

 
σελίδα  15

  Δημοκρατία.

 
σελίδα  16

  Δημοκρατία και Ελευθερία.

 
σελίδα  18

  Ο Πλούτος

 
σελίδα  20

  Η Δημοκρατία νοιάζεται ίσα για όλους.

 
σελίδα  21

  Πνευματική φτωχοποίηση.

 
σελίδα  24

  Ο Πολίτης.

 
σελίδα  25

  Οι Επενδύσεις.

 
σελίδα  26

  Η δύναμη της Δημοκρατίας.

 
σελίδα  27

  Η Δημοκρατία.

 
σελίδα  28

  Ο Πολιτισμός.

 
σελίδα  31

  Αιδώς και Δικαιοσύνη.

 
σελίδα  32

  Ηθικός, Ήθη, Έθιμα, Φιλότιμος.

 
σελίδα  35

  Πολιτισμός.

 
σελίδα  36

  Μη Πολιτισμός.

 
σελίδα  37

  Ο Σπουδαίος Πολιτισμός.

 
σελίδα  38

  Φάσεις της Ζωής.

 
σελίδα  38

  Φύση και Πολιτισμός.

 
σελίδα  39

  Φύση και Οικογένεια.

 
σελίδα  40

  Η Πρώτη Επιστήμη.

 
σελίδα  41

  Κοινός Σκοπός και Στόχος.

 
σελίδα  42

  Η Κοινωνία.

 
σελίδα  43

  Πολιτισμός και Πολίτης.

 
σελίδα  43

  Το Κοινωνικό Αγαθό.

 
σελίδα  44

  Ο Αρχικός Νόμος.

 
σελίδα  46

  Πάς μή Έλλην Βάρβαρος.

 
σελίδα  46

  Η ‘Συναδέλφωση’ των Λαών.

 
σελίδα  52

  Κλιματική Αλλαγή, ένα αιώνιο Φυσικό γεγονός

 
σελίδα  52

  Το Νερό δεν Τελειώνει.

 
σελίδα  53

  Ηθική.

 
σελίδα  53

  Οι Φάσεις της Ζωής.

 
σελίδα  61

  Παιδεία και Πολίτης.

 
σελίδα  62

  Ψυχή

 
σελίδα  57

  Παιδεία και Πολιτισμός.

 
σελίδα  59

  Μη Παιδεία Κουλτούρα Νέοι.

 
σελίδα  60

  Κοινωνική Προδιάθεση.

 
σελίδα  63

  Κοινωνία και Υγεία.

 
σελίδα  64

  Πολιτισμός και Κοινωνία.

 
σελίδα  65

  Γνώσεις για Πολίτες.

 
σελίδα  66

  Διανομή Κερδών.

 
σελίδα  67

  Κοινωνία, Πολίτης, Νερό.

 
σελίδα  68

  Πολίτευμα.

 
σελίδα  70

  ναρχη Πολιτεία.

 
σελίδα  71

  Αυτάρκεια και Επάρκεια.

 
σελίδα  75

  Μεταλλαγμένα, Τέλος της επιστήμης.

 
σελίδα  76

  Κουμμουνισμός, Καπιταλισμός.

 
σελίδα  80

  Αντιρρησίες Συνείδησης.

 
σελίδα  83

  Μηδενικά επιτόκια.

 
σελίδα  84

  Ο καλός ή λογικός πατέρας.

 
σελίδα  84

  Αποδοτική Μορφή Δουλείας.

 
σελίδα  86

  Πως αρχίζει ο Πολιτισμός.

 
σελίδα  87

  Πολίτες και Παιδεία.

 
σελίδα  88

  Το Πολίτευμα Πολιτεία.

 
σελίδα  91

  Το Πολίτευμα Δημοκρατία.

 
σελίδα  94

  Ισχύς της Κοινωνίας, Κοινωνικό Αγαθό.

 
σελίδα  94

  Ηθικός, Ηθική.

 
σελίδα  95

  Στρατηγικές Επικράτησης.

 
σελίδα  95

  Κατάλυση Πολιτισμού, Ανομία.

 
σελίδα  96

  Γενικά.

 
σελίδα  96

  Εσφαλμένες εντυπώσεις περί Δημοκρατίας.

 
σελίδα  97

  Παρελθόν, Μέλλον, Τραγωδία, Κωμωδία.

 
σελίδα  98

  Παιδεία.

 
σελίδα  100

  Γρηγορόσημα και Λεμόνια.

 
σελίδα  102

  Βηματοδότες και Τηλεφωνίες.

 
σελίδα  105

  Μόρφωση.

 
σελίδα  105

  Ηθοποιός και Μόρφωση.

 
σελίδα  108

  Εκπαίδευση.

 
σελίδα  109

  Κοινωνική Οικονομία.

 
σελίδα  112

  Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Φύσης.

 
σελίδα  115

  Πολίτευμα.

 
σελίδα  116

  Δημοκρατία και Πολίτες.

 
σελίδα  117

  Η ευθύνη των θυμάτων.

 
σελίδα  119

  Μόρφωση και Νέος.

 
σελίδα  128

  Ευτυχία και Γνώσεις, Συνήθειες, Ήθη, Έθιμα.

 
σελίδα  128

  Ελευθερία και Πολιτισμός.

 
σελίδα  130

  Ελευθερία και Δημοκρατία.

 
σελίδα  133

  Επενδύσεις και Κρατικά Κέρδη.

 
σελίδα  135

  Οι Κίνδυνοι των Πολιτισμών

 
σελίδα  136

  Σενάρια Λογικής και Οικονομίας.

 
σελίδα  137

  Μέγιστο Συμφέρον μας το Συμφέρον των άλλων.

 
σελίδα  140

  Ομονοούμε σχετικά με την Δημοκρατία.

 
σελίδα  141

  Οι Κίνδυνοι των Πολιτισμών.

 
σελίδα  143

  Πολιτιστική Κληρονομιά.

 
σελίδα  149

  Περίληψη.

 
σελίδα  151

  Απογοήτευση.

 
σελίδα  152

  Κοινωνική Ανασυγκρότηση και Εγρήγορση.

 
σελίδα  155

  Κάλεσμα Πολιτών.

 

Προσοχή δεν επιτρέπεται η αντιγραφή και  μεταφορά  περιεχομένου

 σε άλλη ιστοσελίδα ή έντυπο χωρίς προ συνεννόησης με τον συγγραφέα

 επικοινωνία μέσω του email thateron@poteron.gr

Σχόλια αναγνωστών

.
Σχολιάστε ελεύθερα το περιεχόμενο της προς ανάγνωση σελίδας ή απαντήσετε σε είδη υπάρχον σχόλιο. Ισχύουν  όλα τα αυτονόητα και γνωστά τα σχετικά με την δημοσιοποήση  σχολίων.
 

 Όνομα ή ψευδώνυμο          Αλφαριθμητικό =>

  Τα σχόλια εμφανίζονται κατόπιν τυπικού ελέγχου ως προς την σχετικότητα του περιεχομένου τους και χωρίς καμία λογοκρισία.

 Κατά την αποστολή του σχολίου αντιγράψετε τους διαδοχικούς Αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ή αντικαταστήστε τους με άλλους δικής σας προτίμησης (6-8 χαρακτ.)  για να μπορείτε να διορθώσετε ή να διαγράψετε το σχόλιο σας.