HOME επισκέψεις σελίδων : 111612
σχόλια:0 thateron@poteron.gr
 
διαβάστε απλοϊκή Πολιτική σκέψη
"γιατί πάμε κατά Διαόλου ρέ Παιδιά;"

"περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας"

Πολιτισμός και Πολίτης.
Ο Πολιτισμός που είναι προϋπόθεση για την ύπαρξη της Δημοκρατίας έχει και αυτός προϋποθέσεις. Και η μεγάλη προϋπόθεση του πραγματικού Πολιτισμού είναι ο Πολίτης. Προϋπόθεση δε για την ύπαρξη του Πολίτη είναι η Κοινωνία. Πολίτης είναι ο άνθρωπός που έχει πρώτα διδαχθεί τα σχετικά με την Κοινωνία και μετά υποστηρίζει και προσφέρει τα αναγκαία για την εδραίωση και διατήρηση του Πολιτισμού του, ενός Πολιτισμού ο οποίος πάντα κινείται στα πλαίσια των αρχών της Κοινωνίας. ρα ο Πολίτης φροντίζοντας και υποστηρίζοντας τα αναγκαία για την εδραίωση του Πολιτισμού του, με άλλα λόγια, δεν κάνει τίποτα άλλο από το να υπηρετεί τους σκοπούς και τους στόχους της Κοινωνίας του, σκοποί και στόχοι που δεν είναι άλλοι από την Επιβίωση Όλων σε ένα επιθυμητό από όλους επίπεδο, κάτι που όλοι συμβάλλουν σε αυτό, και τελικά όλοι δικαιωματικά απολαμβάνουν από αυτό. ρα πάλι, ο Πολίτης φροντίζοντας και υποστηρίζοντας τα αναγκαία για την εδραίωση του Πολιτισμού του δεν κάνει τίποτα διαφορετικό από το να υποστηρίζει την διατήρηση της ύπαρξης του.

   

    Θα αναρωτηθούμε ίσως, αν εξ αρχής όλες οι ομάδες των Οικογενειών που ζούσαν κάποτε εδώ και εκεί, είχαν συγκεντρώσει γνώσεις και αν είχαν συνειδητή Κοινωνία;, δηλαδή είχαν συνειδητά Κοινό στόχο και σκοπό την από Κοινού Επιβίωση; και αυτό το φρόντιζαν οι Πολίτες σε περιβάλλον Πολιτισμού κλπ;, πιθανότατα όχι ή έστω όχι σε μεγάλο βαθμό, και σίγουρα όχι αυτές οι Οικογένειες που είχαν συγκεντρωθεί γύρω από έναν άρχοντα, ή βασιλιά, ή αυτοκράτορα, με φημολογούμενες θεϊκές, ή υπερφυσικές ή έστω άλλες διάφορες δυνάμεις, και γνώσεις, και ικανότητες. Ένας τέτοιος άρχοντας συνήθως φρόντιζε να τακτοποιεί ευκαιριακά, κάποιες ανάγκες και καθησύχαζε την κάθε ανησυχία των μελών των Οικογενειών που ζούσαν υπό την αρχηγία του, καλλιεργώντας και κάποιον σχετικό μύθο γύρω από το πρόσωπο και τις ικανότητες του, μύθο που εδραίωνε και διευκόλυνε μηχανικά την κυριαρχία του επί των άλλων, και στον βαθμό που το πετύχαινε, τότε αυτό λειτουργούσε εφησυχαστικά, με αποτέλεσμα σε συνδυασμό με άλλες εξαρτήσεις που προωθούσε να μην αναζητούν οι υποτελείς αλλού την σωτηρία τους παρά μόνο σε αυτόν, ενώ όταν αποτύγχανε τότε μοιρολατρικά τις συνέπειες τις αποδεχόντουσαν όσοι Επιβίωναν. Αυτοί βέβαια που Επιβίωναν, πιθανότατα σε μεγάλο ποσοστό, εθισμένοι όπως ήταν στην παρουσία αρχηγού, να τον αναζητούσαν όπου αλλού μπορούσαν να βρούν κάτι ανάλογο. Ενώ ένα μικρότερο ποσοστό Οικογενειών πιθανολογώντας πάλι, πιστεύουμε ότι ίσως να προσπαθούσε να Επιβιώσει με ενωμένες τις δικές του δυνάμεις ανακαλύπτοντας την Κοινωνία.

   

    Εμείς περιοριζόμαστε τώρα στον χώρο της αρχαίας Ελλάδος, εκεί όπου κάποια στιγμή για κάποιους τέτοιους ή άλλους λόγους και αιτίες, κάνει καθαρά την εμφάνιση της ανάμεσα σε υπάρχουσες Οικογένειες, η Κοινωνία, διαγράφοντας μια πορεία γνωστή σε εμάς που ξεκινά τουλάχιστον από τα χρόνια του Σόλωνος και φτάνει έως τον Κλεισθένη όπου εμφανίζεται η συνειδητή Δημοκρατία. Η Κοινωνία δηλαδή ο Κοινός νούς και συνειδητός Κοινός σκοπός των Οικογενειών, για Επιβίωση όλων και αντιμετώπιση από Κοινού των Κοινών προβλημάτων ή θεμάτων, με την συμβολή όλων και με την χρήση Κοινών γνώσεων και κανόνων. Η συμβολή δε στα Κοινά ή αλλιώς και Δημόσια, είναι υλική, πχ με την αλληλοβοήθεια και ανταλλαγή των αναγκαίων, την Κοινή εργασία κλπ, και άϋλη με την πνευματική συμμετοχή και ηθική συμβολή όλων, δηλαδή με την αποδοχή, τήρηση αλλά και βελτίωση των Κοινών γνώσεων και των συνήθειών που η λογική αντλεί από τις γνώσεις αυτές, δημιουργώντας κανόνες ζωής. Η Κοινωνία, δηλαδή ο αφιερωμένος από Όλους Νούς στον Κοινό σκοπό για Επιβίωση, ή αλλιώς το Κοινό Αγαθό, αρχίζει να εκμεταλλεύεται την δύναμη της, που βασίζεται όχι στην παθητική συνύπαρξη των μελών της, αλλά στην ενεργή συμπόρευση και συστράτευση όλων για τους Κοινούς σκοπούς και στόχους που συνειδητά και αβίαστα έχουν αποδεχθεί και ενεργά πλέον υπηρετούν.
Διαβάστε τμήματα παραγράφων σχετικών με το περιεχόμενο
 
σελίδα  3

  Αντί προλόγου

 
σελίδα  5

  Περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας.

 
σελίδα  6

  Οι προϋποθέσεις της Δημοκρατίας

 
σελίδα  8

  Σκοποί και λόγοι

 
σελίδα  9

  Το συμφέρον του δανειστή

 
σελίδα  13

  Λάθος επιλογές

 
σελίδα  14

  Αγροτική παραγωγή.

 
σελίδα  11

  Τράπεζες.

 
σελίδα  11

  Κακοπληρωτές.

 
σελίδα  13

  Εξαπάτηση του λαού.

 
σελίδα  14

  Τα Κοινά θέματα.

 
σελίδα  15

  Δημοκρατία.

 
σελίδα  16

  Δημοκρατία και Ελευθερία.

 
σελίδα  18

  Ο Πλούτος

 
σελίδα  20

  Η Δημοκρατία νοιάζεται ίσα για όλους.

 
σελίδα  21

  Πνευματική φτωχοποίηση.

 
σελίδα  24

  Ο Πολίτης.

 
σελίδα  25

  Οι Επενδύσεις.

 
σελίδα  26

  Η δύναμη της Δημοκρατίας.

 
σελίδα  27

  Η Δημοκρατία.

 
σελίδα  28

  Ο Πολιτισμός.

 
σελίδα  31

  Αιδώς και Δικαιοσύνη.

 
σελίδα  32

  Ηθικός, Ήθη, Έθιμα, Φιλότιμος.

 
σελίδα  35

  Πολιτισμός.

 
σελίδα  36

  Μη Πολιτισμός.

 
σελίδα  37

  Ο Σπουδαίος Πολιτισμός.

 
σελίδα  38

  Φάσεις της Ζωής.

 
σελίδα  38

  Φύση και Πολιτισμός.

 
σελίδα  39

  Φύση και Οικογένεια.

 
σελίδα  40

  Η Πρώτη Επιστήμη.

 
σελίδα  41

  Κοινός Σκοπός και Στόχος.

 
σελίδα  42

  Η Κοινωνία.

 
σελίδα  43

  Πολιτισμός και Πολίτης.

 
σελίδα  43

  Το Κοινωνικό Αγαθό.

 
σελίδα  44

  Ο Αρχικός Νόμος.

 
σελίδα  46

  Πάς μή Έλλην Βάρβαρος.

 
σελίδα  46

  Η ‘Συναδέλφωση’ των Λαών.

 
σελίδα  52

  Κλιματική Αλλαγή, ένα αιώνιο Φυσικό γεγονός

 
σελίδα  52

  Το Νερό δεν Τελειώνει.

 
σελίδα  53

  Ηθική.

 
σελίδα  53

  Οι Φάσεις της Ζωής.

 
σελίδα  61

  Παιδεία και Πολίτης.

 
σελίδα  62

  Ψυχή

 
σελίδα  57

  Παιδεία και Πολιτισμός.

 
σελίδα  59

  Μη Παιδεία Κουλτούρα Νέοι.

 
σελίδα  60

  Κοινωνική Προδιάθεση.

 
σελίδα  63

  Κοινωνία και Υγεία.

 
σελίδα  64

  Πολιτισμός και Κοινωνία.

 
σελίδα  65

  Γνώσεις για Πολίτες.

 
σελίδα  66

  Διανομή Κερδών.

 
σελίδα  67

  Κοινωνία, Πολίτης, Νερό.

 
σελίδα  68

  Πολίτευμα.

 
σελίδα  70

  ναρχη Πολιτεία.

 
σελίδα  71

  Αυτάρκεια και Επάρκεια.

 
σελίδα  75

  Μεταλλαγμένα, Τέλος της επιστήμης.

 
σελίδα  76

  Κουμμουνισμός, Καπιταλισμός.

 
σελίδα  80

  Αντιρρησίες Συνείδησης.

 
σελίδα  83

  Μηδενικά επιτόκια.

 
σελίδα  84

  Ο καλός ή λογικός πατέρας.

 
σελίδα  84

  Αποδοτική Μορφή Δουλείας.

 
σελίδα  86

  Πως αρχίζει ο Πολιτισμός.

 
σελίδα  87

  Πολίτες και Παιδεία.

 
σελίδα  88

  Το Πολίτευμα Πολιτεία.

 
σελίδα  91

  Το Πολίτευμα Δημοκρατία.

 
σελίδα  94

  Ισχύς της Κοινωνίας, Κοινωνικό Αγαθό.

 
σελίδα  94

  Ηθικός, Ηθική.

 
σελίδα  95

  Στρατηγικές Επικράτησης.

 
σελίδα  95

  Κατάλυση Πολιτισμού, Ανομία.

 
σελίδα  96

  Γενικά.

 
σελίδα  96

  Εσφαλμένες εντυπώσεις περί Δημοκρατίας.

 
σελίδα  97

  Παρελθόν, Μέλλον, Τραγωδία, Κωμωδία.

 
σελίδα  98

  Παιδεία.

 
σελίδα  100

  Γρηγορόσημα και Λεμόνια.

 
σελίδα  102

  Βηματοδότες και Τηλεφωνίες.

 
σελίδα  105

  Μόρφωση.

 
σελίδα  105

  Ηθοποιός και Μόρφωση.

 
σελίδα  108

  Εκπαίδευση.

 
σελίδα  109

  Κοινωνική Οικονομία.

 
σελίδα  112

  Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Φύσης.

 
σελίδα  115

  Πολίτευμα.

 
σελίδα  116

  Δημοκρατία και Πολίτες.

 
σελίδα  117

  Η ευθύνη των θυμάτων.

 
σελίδα  119

  Μόρφωση και Νέος.

 
σελίδα  128

  Ευτυχία και Γνώσεις, Συνήθειες, Ήθη, Έθιμα.

 
σελίδα  128

  Ελευθερία και Πολιτισμός.

 
σελίδα  130

  Ελευθερία και Δημοκρατία.

 
σελίδα  133

  Επενδύσεις και Κρατικά Κέρδη.

 
σελίδα  135

  Οι Κίνδυνοι των Πολιτισμών

 
σελίδα  136

  Σενάρια Λογικής και Οικονομίας.

 
σελίδα  137

  Μέγιστο Συμφέρον μας το Συμφέρον των άλλων.

 
σελίδα  140

  Ομονοούμε σχετικά με την Δημοκρατία.

 
σελίδα  141

  Οι Κίνδυνοι των Πολιτισμών.

 
σελίδα  143

  Πολιτιστική Κληρονομιά.

 
σελίδα  149

  Περίληψη.

 
σελίδα  151

  Απογοήτευση.

 
σελίδα  152

  Κοινωνική Ανασυγκρότηση και Εγρήγορση.

 
σελίδα  155

  Κάλεσμα Πολιτών.

 

Προσοχή δεν επιτρέπεται η αντιγραφή και  μεταφορά  περιεχομένου

 σε άλλη ιστοσελίδα ή έντυπο χωρίς προ συνεννόησης με τον συγγραφέα

 επικοινωνία μέσω του email thateron@poteron.gr

Σχόλια αναγνωστών

.
Σχολιάστε ελεύθερα το περιεχόμενο της προς ανάγνωση σελίδας ή απαντήσετε σε είδη υπάρχον σχόλιο. Ισχύουν  όλα τα αυτονόητα και γνωστά τα σχετικά με την δημοσιοποήση  σχολίων.
 

 Όνομα ή ψευδώνυμο          Αλφαριθμητικό =>

  Τα σχόλια εμφανίζονται κατόπιν τυπικού ελέγχου ως προς την σχετικότητα του περιεχομένου τους και χωρίς καμία λογοκρισία.

 Κατά την αποστολή του σχολίου αντιγράψετε τους διαδοχικούς Αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ή αντικαταστήστε τους με άλλους δικής σας προτίμησης (6-8 χαρακτ.)  για να μπορείτε να διορθώσετε ή να διαγράψετε το σχόλιο σας.