HOME επισκέψεις σελίδων : 52172
σχόλια:0 thateron@poteron.gr
 
:- διαβάστε απλοϊκή πολιτική σκέψη -:
γιατί πάμε κατά Διαόλου ρέ Παιδιά;

"περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας"

Κοινωνία, Πολίτης, Νερό.
...Υπηρέτες αποκλειστικά των αρχών της Κοινωνίας τους οι Πολίτες, σκέπτονται λειτουργούν και πράττουν με ανάλογο τρόπο, παραδείγματος χάρη αφού το νερό είναι καθημερινή ανάγκη όλων, τότε όλοι μαζί συμβάλουν στην δημιουργία, συντήρηση και διατήρηση υποδομών ύδρευσης για όλους, και σε καμία περίπτωση δεν συζητούν την εκποίηση των υποδομών αυτών ή την ανάθεση τους σε ‘ιδιώτες επενδυτές’. Βεβαίως από την στιγμή που τακτοποιηθεί η απρόσκοπτη παροχή νερού για όλους, είτε με μία ή περισσότερες Κοινές κρήνες, ή πηγάδια στην αρχαιότητα, ή με υδροδότηση όλων των δημόσιων και ιδιωτικών χώρων όπου ζούν, ή χρησιμοποιούν σήμερα οι άνθρωποι, μετά από αυτό, η ιδιωτική πρωτοβουλία, μπορεί να διαπρέψει παράγοντας ή πουλώντας πχ νερά εμφιαλωμένα, ανθρακούχα, από βουνά, θάλασσες, λίμνες, βροχή, χιόνια ή ότι άλλο καλό χρήσιμο και ωφέλιμο μπορούν να προσφέρουν τέτοιες δραστηριότητες στην αγορά, αποσκοπώντας στο κέρδος, αρκεί βέβαια να τηρούν τους κανόνες της αγοράς και του Δημοσίου συμφέροντος που απαιτεί και αποδέχεται η Κοινωνία και μόνο η Κοινωνία. Στον Πολιτισμό, λόγω της έκτασης του σε χώρο και σε αριθμό μελλών, εκτός από τον βασικό αρχικό ΑΓΡΑΦΟ ΝΟΜΟ της Κοινωνίας, προστέθηκαν και άλλοι νόμοι άγραφοι και γραπτοί, που τακτοποιούν τις λειτουργίες και τις ανάγκες του χωριού, της κώμης, της Πόλης, της Πολιτείας, που έχουν συσταθεί όπως είπαμε, λόγω του σκοπού και του στόχου της Κοινωνίας, και σκοπός και στόχος της Κοινωνίας είναι η Επιβίωση της, δηλαδή η Επιβίωση των Οικογενειών που αποτελούν την Κοινωνία αυτή, και το παραπάνω είναι φανερό, ότι το έχουμε ανάγκη και χαιρόμαστε ‘εκδικητικά’ να το επαναλαμβάνουμε και να το τονίζουμε επιδεικτικά. Και αυτό γιατί χρόνια τώρα, μας καλλιεργούν σχετικά με την Κοινωνία, την ιδέα του τίποτα... και στην θέση του Πολιτισμού μας προωθούν την κουλτούρα, δηλαδή την καθιέρωση κάποιων συνηθειών και μικροκανόνων συμπεριφοράς, που έχουν οι λαοί που ζούν σε φέουδα, βασίλεια ή αυτοκρατορίες ή σημερινού τύπου παρωδιών Δημοκρατίας, συνήθειες και μικροκανόνες συμπεριφοράς που εξυπηρετούν τους εξουσιαστές των λαών και όχι τα πραγματικά Κοινωνικά συμφέροντα. Για αυτούς λοιπόν τους νόμους τους γραπτούς και τους άγραφους, που έχει θεσπίσει η Κοινωνία και που χρειάζεται η χώρα των Πολιτών, δηλαδή η Πολιτεία για να παραμένει Πολιτεία αποτελούμενη από Πολίτες, και ειδικά οι νόμοι που αφορούν την Παιδεία την Μόρφωση και την εκπαίδευση που μετατρέπουν τους ανθρώπους σε Πολίτες και ικανούς να ζούν Πολιτισμένα, αυτούς λοιπόν τους νόμους και πάνω απ’ όλα τα άλλα, όλοι πρέπει να τους παρατηρούν και να τους ελέγχουν να τους προσαρμόζουν να τους βελτιώνουν και να βεβαιώνουν την σωστή, δίκαιη και πλήρη εφαρμογή τους, διαφορετικά όλα καταρρέουν. Αν δηλαδή ο Πολίτης από Πολίτης γίνει ένας απλός, κοινός άνθρωπος του λαού (ή απλός Πολίτης όπως λέμε σήμερα!!!) ή δεν γίνει σωστός και ολοκληρωμένος Πολίτης, τότε επέρχεται αργά ή γρήγορα η φθορά ή και η καταστροφή του Πολιτισμού. Από την φθορά αυτή κάποια στιγμή αυτός ο Πολιτισμός μετατρέπεται στην καλύτερη περίπτωση σε ‘κουλτούρα’, υπό την αρχηγία κάποιας από τις γνωστές μορφές άρχοντα και στην χειρότερη επέρχεται άλωση από τρίτους και άμεσος αφανισμός των πάντων.... η συνέχεια στο βιβλίο
Διαβάστε τμήματα παραγράφων σχετικών με το περιεχόμενο
 
σελίδα  3

  Αντί προλόγου

 
σελίδα  5

  Περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας.

 
σελίδα  6

  Οι προϋποθέσεις της Δημοκρατίας

 
σελίδα  8

  Σκοποί και λόγοι

 
σελίδα  9

  Το συμφέρον του δανειστή

 
σελίδα  13

  Λάθος επιλογές

 
σελίδα  14

  Αγροτική παραγωγή.

 
σελίδα  11

  Τράπεζες.

 
σελίδα  11

  Κακοπληρωτές.

 
σελίδα  13

  Εξαπάτηση του λαού.

 
σελίδα  14

  Τα Κοινά θέματα.

 
σελίδα  15

  Δημοκρατία.

 
σελίδα  16

  Δημοκρατία και Ελευθερία.

 
σελίδα  18

  Ο Πλούτος

 
σελίδα  20

  Η Δημοκρατία νοιάζεται ίσα για όλους.

 
σελίδα  21

  Πνευματική φτωχοποίηση.

 
σελίδα  24

  Ο Πολίτης.

 
σελίδα  25

  Οι Επενδύσεις.

 
σελίδα  26

  Η δύναμη της Δημοκρατίας.

 
σελίδα  27

  Η Δημοκρατία.

 
σελίδα  28

  Ο Πολιτισμός.

 
σελίδα  31

  Αιδώς και Δικαιοσύνη.

 
σελίδα  32

  Ηθικός, Ήθη, Έθιμα, Φιλότιμος.

 
σελίδα  35

  Πολιτισμός.

 
σελίδα  36

  Μη Πολιτισμός.

 
σελίδα  37

  Ο Σπουδαίος Πολιτισμός.

 
σελίδα  38

  Φάσεις της Ζωής.

 
σελίδα  38

  Φύση και Πολιτισμός.

 
σελίδα  39

  Φύση και Οικογένεια.

 
σελίδα  40

  Η Πρώτη Επιστήμη.

 
σελίδα  41

  Κοινός Σκοπός και Στόχος.

 
σελίδα  42

  Η Κοινωνία.

 
σελίδα  43

  Πολιτισμός και Πολίτης.

 
σελίδα  43

  Το Κοινωνικό Αγαθό.

 
σελίδα  44

  Ο Αρχικός Νόμος.

 
σελίδα  46

  Πάς μή Έλλην Βάρβαρος.

 
σελίδα  46

  Η ‘Συναδέλφωση’ των Λαών.

 
σελίδα  52

  Κλιματική Αλλαγή, ένα αιώνιο Φυσικό γεγονός

 
σελίδα  52

  Το Νερό δεν Τελειώνει.

 
σελίδα  53

  Ηθική.

 
σελίδα  53

  Οι Φάσεις της Ζωής.

 
σελίδα  61

  Παιδεία και Πολίτης.

 
σελίδα  62

  Ψυχή

 
σελίδα  57

  Παιδεία και Πολιτισμός.

 
σελίδα  59

  Μη Παιδεία Κουλτούρα Νέοι.

 
σελίδα  60

  Κοινωνική Προδιάθεση.

 
σελίδα  63

  Κοινωνία και Υγεία.

 
σελίδα  64

  Πολιτισμός και Κοινωνία.

 
σελίδα  65

  Γνώσεις για Πολίτες.

 
σελίδα  66

  Διανομή Κερδών.

 
σελίδα  67

  Κοινωνία, Πολίτης, Νερό.

 
σελίδα  68

  Πολίτευμα.

 
σελίδα  70

  ναρχη Πολιτεία.

 
σελίδα  71

  Αυτάρκεια και Επάρκεια.

 
σελίδα  75

  Μεταλλαγμένα, Τέλος της επιστήμης.

 
σελίδα  76

  Κουμμουνισμός, Καπιταλισμός.

 
σελίδα  80

  Αντιρρησίες Συνείδησης.

 
σελίδα  83

  Μηδενικά επιτόκια.

 
σελίδα  84

  Ο καλός ή λογικός πατέρας.

 
σελίδα  84

  Αποδοτική Μορφή Δουλείας.

 
σελίδα  86

  Πως αρχίζει ο Πολιτισμός.

 
σελίδα  87

  Πολίτες και Παιδεία.

 
σελίδα  88

  Το Πολίτευμα Πολιτεία.

 
σελίδα  91

  Το Πολίτευμα Δημοκρατία.

 
σελίδα  94

  Ισχύς της Κοινωνίας, Κοινωνικό Αγαθό.

 
σελίδα  94

  Ηθικός, Ηθική.

 
σελίδα  95

  Στρατηγικές Επικράτησης.

 
σελίδα  95

  Κατάλυση Πολιτισμού, Ανομία.

 
σελίδα  96

  Γενικά.

 
σελίδα  96

  Εσφαλμένες εντυπώσεις περί Δημοκρατίας.

 
σελίδα  97

  Παρελθόν, Μέλλον, Τραγωδία, Κωμωδία.

 
σελίδα  98

  Παιδεία.

 
σελίδα  100

  Γρηγορόσημα και Λεμόνια.

 
σελίδα  102

  Βηματοδότες και Τηλεφωνίες.

 
σελίδα  105

  Μόρφωση.

 
σελίδα  105

  Ηθοποιός και Μόρφωση.

 
σελίδα  108

  Εκπαίδευση.

 
σελίδα  109

  Κοινωνική Οικονομία.

 
σελίδα  112

  Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Φύσης.

 
σελίδα  115

  Πολίτευμα.

 
σελίδα  116

  Δημοκρατία και Πολίτες.

 
σελίδα  117

  Η ευθύνη των θυμάτων.

 
σελίδα  119

  Μόρφωση και Νέος.

 
σελίδα  128

  Ευτυχία και Γνώσεις, Συνήθειες, Ήθη, Έθιμα.

 
σελίδα  128

  Ελευθερία και Πολιτισμός.

 
σελίδα  130

  Ελευθερία και Δημοκρατία.

 
σελίδα  133

  Επενδύσεις και Κρατικά Κέρδη.

 
σελίδα  135

  Οι Κίνδυνοι των Πολιτισμών

 
σελίδα  136

  Σενάρια Λογικής και Οικονομίας.

 
σελίδα  137

  Μέγιστο Συμφέρον μας το Συμφέρον των άλλων.

 
σελίδα  140

  Ομονοούμε σχετικά με την Δημοκρατία.

 
σελίδα  141

  Οι Κίνδυνοι των Πολιτισμών.

 
σελίδα  143

  Πολιτιστική Κληρονομιά.

 
σελίδα  149

  Περίληψη.

 
σελίδα  151

  Απογοήτευση.

 
σελίδα  152

  Κοινωνική Ανασυγκρότηση και Εγρήγορση.

 
σελίδα  155

  Κάλεσμα Πολιτών.

 

Προσοχή δεν επιτρέπεται η αντιγραφή και  μεταφορά  περιεχομένου

 σε άλλη ιστοσελίδα ή έντυπο χωρίς προ συνεννόησης με τον συγγραφέα

 επικοινωνία μέσω του email thateron@poteron.gr

Σχόλια αναγνωστών

.
Σχολιάστε ελεύθερα το περιεχόμενο της προς ανάγνωση σελίδας ή απαντήσετε σε είδη υπάρχον σχόλιο. Ισχύουν  όλα τα αυτονόητα και γνωστά τα σχετικά με την δημοσιοποήση  σχολίων.
 

 Όνομα ή ψευδώνυμο          Αλφαριθμητικό =>

  Τα σχόλια εμφανίζονται κατόπιν τυπικού ελέγχου ως προς την σχετικότητα του περιεχομένου τους και χωρίς καμία λογοκρισία.

 Κατά την αποστολή του σχολίου αντιγράψετε τους διαδοχικούς Αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ή αντικαταστήστε τους με άλλους δικής σας προτίμησης (6-8 χαρακτ.)  για να μπορείτε να διορθώσετε ή να διαγράψετε το σχόλιο σας.