HOME επισκέψεις σελίδων : 104607
σχόλια:0 thateron@poteron.gr
 
διαβάστε απλοϊκή Πολιτική σκέψη
"γιατί πάμε κατά Διαόλου ρέ Παιδιά;"

"περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας"

Φύση και Οικογένεια.
Αυτή η ισχυρή φυσική τάση για συνύπαρξη, που βιώνει ο σκεπτόμενος άνθρωπος από την γέννηση του χωρίς να του περνά απαρατήρητη, καθοδήγησε τα βήματα του στην εμφάνιση της Οικογένειας, δηλαδή την συνύπαρξη-συμβίωση των ιδίων ανθρώπων, για μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο, εύκολα επαληθευόταν ότι, το ‘η ισχύς εν τη ενώσει’, είναι η μεγάλη και ίσως η μοναδική πραγματικότητα, σε θέματα σχετικά με την ζωή, και τα προβλήματα της. Και αυτό καταγραφόταν στην μνήμη των ανθρώπων, ώστε στην κάθε εμφάνιση δυσκολίας να αναζητούν την συνύπαρξη αυτή. Να επιδιώκουν δηλαδή την από Κοινού αντιμετώπιση των δυσκολιών. Η κατευθυνόμενη από την Φύση του ανθρώπου, συνύπαρξη, με την γνωστή μορφή της φυσικής Οικογένειας, (που σήμερα κάποιοι ‘προστάτες’ μειονοτήτων, την αλλοιώνουν ή την νοθεύουν με άλλες ‘μορφές’ όπως αυτή της ομόφυλης), από την στιγμή λοιπόν που η Οικογένεια δημιουργήθηκε αλλά μέχρι και σήμερα, λειτουργούσε αλλά και συνεχίζει να λειτουργεί, υπό τη καθοδήγηση της ανθρώπινης Φύσης.

   

    Η ανθρώπινη Φύση καθοδηγεί τα ενεργά μέλη κάθε Οικογένειας, έτσι ώστε, να μεριμνούν και να εξασφαλίζουν, όσο γίνεται περισσότερο τα αναγκαία για την συντήρηση της, και να φροντίζουν, προνοώντας, την αποφυγή πιθανών κινδύνων. Αλλά και πέρα τούτων, να καλύψουν και τις ανησυχίες που προκαλούσε και συντηρούσε πάλι η ανθρώπινη Φύση, όπως και σήμερα συμβαίνει, στους γονείς και γενικότερα στους σκεπτόμενους ανθρώπους, για το μέλλον των παιδιών τους, των παιδιών των παιδιών τους, αλλά και των ιδίων. Την αξία αυτών των ανησυχιών την επιβεβαίωνε, αν όχι πάντα, τις περισσότερες τουλάχιστον φορές, η πείρα από την ζωή. Η πείρα από την ζωή επιβεβαίωνε και επιβεβαιώνει ότι οι φόβοι, οι ανησυχίες και οι ανασφάλειες δεν ήταν ούτε είναι πάντα άτοπες, αφού το απρόοπτο με αρνητική συνέπεια πάντα παραφυλάει και συχνά κάνει την εμφάνιση του, και μάλιστα εντονότατα όταν και όπου κυριαρχεί η ανεμελιά και η αδιαφορία.

   

    Οι κίνδυνοι πολλοί και ατελείωτοι, από τότε μέχρι και σήμερα, και η ανθρώπινη λογική, διαρκώς εκμεταλλευόμενη την εμπειρία της από την ζωή, εμπειρία που είναι βασισμένη στην αναγκαία ανθρώπινη μνήμη, σκέψη και κρίση, οδηγούσε τα καθημερινά πράγματα στην λογική της πρόνοιας, για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, και στην φροντίδα για την αποφυγή της επανεμφάνισης των στο μέλλον, ή της ευκολότερης αντιμετώπισης των. Και όλα αυτά όχι πάντα με απόλυτη επιτυχία, αλλά τουλάχιστον πολύ καλύτερα από ότι, όταν ήταν ή είναι, όλα αφημένα στην τύχη τους.

   

    Τι ήθελε και τι συνεχίζει λοιπόν, να θέλει η ανθρώπινη Οικογένεια; Μα ασφαλώς ότι θέλει και το κάθε ένα μέλος της, και αρκεί να αναρωτηθεί για λίγο από μόνος του ο καθένας μας, για να συμφωνήσει μετά στα παρακάτω πάρα πολύ εύκολα. Ήθελε λοιπόν η Οικογένεια όπως και τώρα άλλωστε θέλει, όχι μόνο την Επιβίωση της, δηλαδή την Επιβίωση των σημερινών μελών της, αλλά θέλει και την Επιβίωση των Οικογενειών, που θα προκύψουν από τα τωρινά νέα μέλη-παιδιά της, και όχι μόνο, αλλά και των Οικογενειών που θα προκύψουν από τα παιδιά των παιδιών της. Και εφόσον σε αυτή την Επιβίωση συμβάλει η παρουσία και άλλων Οικογενειών, με τους ίδιους στόχους, και Κοινή αντίληψη για την επίτευξη των στόχων αυτών, τότε θέλει και την παρουσία και Επιβίωση και αυτών των Οικογενειών στο άμεσο περιβάλλον. Και μάλιστα, όχι απλά μόνο θέλει και εύχεται την Επιβίωση των άλλων, αλλά σε κάθε περίπτωση η Οικογένεια συμβάλει και συνδράμει, ώστε να συμβαίνει και να συντηρείται και να διευκολύνεται αυτή η παρουσία των άλλων Οικογενειών, και αυτό για τους συγκεκριμένους λόγους του Κοινού συμφέροντος, λόγοι που αμοιβαία αποβλέπουν στην Επιβίωση Όλων όπως αναφέραμε. Εδώ δηλαδή κανείς δεν εύχεται να ‘ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα’, αντιθέτως όλοι θέλουν τον γείτονα ικανό και βιώσιμο ώστε την ώρα της ανάγκης να μπορεί συνδράμει, από την στιγμή βέβαια που η επί μακρού (αιώνων) συνύπαρξη και συγγένεια εξασφαλίζει συνεννόηση και ομόνοια, και δεν τίθεται υποψία ή αμφισβητείται σε δεδομένο κίνδυνο η καλή προαίρεση κανενός.
Διαβάστε τμήματα παραγράφων σχετικών με το περιεχόμενο
 
σελίδα  3

  Αντί προλόγου

 
σελίδα  5

  Περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας.

 
σελίδα  6

  Οι προϋποθέσεις της Δημοκρατίας

 
σελίδα  8

  Σκοποί και λόγοι

 
σελίδα  9

  Το συμφέρον του δανειστή

 
σελίδα  13

  Λάθος επιλογές

 
σελίδα  14

  Αγροτική παραγωγή.

 
σελίδα  11

  Τράπεζες.

 
σελίδα  11

  Κακοπληρωτές.

 
σελίδα  13

  Εξαπάτηση του λαού.

 
σελίδα  14

  Τα Κοινά θέματα.

 
σελίδα  15

  Δημοκρατία.

 
σελίδα  16

  Δημοκρατία και Ελευθερία.

 
σελίδα  18

  Ο Πλούτος

 
σελίδα  20

  Η Δημοκρατία νοιάζεται ίσα για όλους.

 
σελίδα  21

  Πνευματική φτωχοποίηση.

 
σελίδα  24

  Ο Πολίτης.

 
σελίδα  25

  Οι Επενδύσεις.

 
σελίδα  26

  Η δύναμη της Δημοκρατίας.

 
σελίδα  27

  Η Δημοκρατία.

 
σελίδα  28

  Ο Πολιτισμός.

 
σελίδα  31

  Αιδώς και Δικαιοσύνη.

 
σελίδα  32

  Ηθικός, Ήθη, Έθιμα, Φιλότιμος.

 
σελίδα  35

  Πολιτισμός.

 
σελίδα  36

  Μη Πολιτισμός.

 
σελίδα  37

  Ο Σπουδαίος Πολιτισμός.

 
σελίδα  38

  Φάσεις της Ζωής.

 
σελίδα  38

  Φύση και Πολιτισμός.

 
σελίδα  39

  Φύση και Οικογένεια.

 
σελίδα  40

  Η Πρώτη Επιστήμη.

 
σελίδα  41

  Κοινός Σκοπός και Στόχος.

 
σελίδα  42

  Η Κοινωνία.

 
σελίδα  43

  Πολιτισμός και Πολίτης.

 
σελίδα  43

  Το Κοινωνικό Αγαθό.

 
σελίδα  44

  Ο Αρχικός Νόμος.

 
σελίδα  46

  Πάς μή Έλλην Βάρβαρος.

 
σελίδα  46

  Η ‘Συναδέλφωση’ των Λαών.

 
σελίδα  52

  Κλιματική Αλλαγή, ένα αιώνιο Φυσικό γεγονός

 
σελίδα  52

  Το Νερό δεν Τελειώνει.

 
σελίδα  53

  Ηθική.

 
σελίδα  53

  Οι Φάσεις της Ζωής.

 
σελίδα  61

  Παιδεία και Πολίτης.

 
σελίδα  62

  Ψυχή

 
σελίδα  57

  Παιδεία και Πολιτισμός.

 
σελίδα  59

  Μη Παιδεία Κουλτούρα Νέοι.

 
σελίδα  60

  Κοινωνική Προδιάθεση.

 
σελίδα  63

  Κοινωνία και Υγεία.

 
σελίδα  64

  Πολιτισμός και Κοινωνία.

 
σελίδα  65

  Γνώσεις για Πολίτες.

 
σελίδα  66

  Διανομή Κερδών.

 
σελίδα  67

  Κοινωνία, Πολίτης, Νερό.

 
σελίδα  68

  Πολίτευμα.

 
σελίδα  70

  ναρχη Πολιτεία.

 
σελίδα  71

  Αυτάρκεια και Επάρκεια.

 
σελίδα  75

  Μεταλλαγμένα, Τέλος της επιστήμης.

 
σελίδα  76

  Κουμμουνισμός, Καπιταλισμός.

 
σελίδα  80

  Αντιρρησίες Συνείδησης.

 
σελίδα  83

  Μηδενικά επιτόκια.

 
σελίδα  84

  Ο καλός ή λογικός πατέρας.

 
σελίδα  84

  Αποδοτική Μορφή Δουλείας.

 
σελίδα  86

  Πως αρχίζει ο Πολιτισμός.

 
σελίδα  87

  Πολίτες και Παιδεία.

 
σελίδα  88

  Το Πολίτευμα Πολιτεία.

 
σελίδα  91

  Το Πολίτευμα Δημοκρατία.

 
σελίδα  94

  Ισχύς της Κοινωνίας, Κοινωνικό Αγαθό.

 
σελίδα  94

  Ηθικός, Ηθική.

 
σελίδα  95

  Στρατηγικές Επικράτησης.

 
σελίδα  95

  Κατάλυση Πολιτισμού, Ανομία.

 
σελίδα  96

  Γενικά.

 
σελίδα  96

  Εσφαλμένες εντυπώσεις περί Δημοκρατίας.

 
σελίδα  97

  Παρελθόν, Μέλλον, Τραγωδία, Κωμωδία.

 
σελίδα  98

  Παιδεία.

 
σελίδα  100

  Γρηγορόσημα και Λεμόνια.

 
σελίδα  102

  Βηματοδότες και Τηλεφωνίες.

 
σελίδα  105

  Μόρφωση.

 
σελίδα  105

  Ηθοποιός και Μόρφωση.

 
σελίδα  108

  Εκπαίδευση.

 
σελίδα  109

  Κοινωνική Οικονομία.

 
σελίδα  112

  Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Φύσης.

 
σελίδα  115

  Πολίτευμα.

 
σελίδα  116

  Δημοκρατία και Πολίτες.

 
σελίδα  117

  Η ευθύνη των θυμάτων.

 
σελίδα  119

  Μόρφωση και Νέος.

 
σελίδα  128

  Ευτυχία και Γνώσεις, Συνήθειες, Ήθη, Έθιμα.

 
σελίδα  128

  Ελευθερία και Πολιτισμός.

 
σελίδα  130

  Ελευθερία και Δημοκρατία.

 
σελίδα  133

  Επενδύσεις και Κρατικά Κέρδη.

 
σελίδα  135

  Οι Κίνδυνοι των Πολιτισμών

 
σελίδα  136

  Σενάρια Λογικής και Οικονομίας.

 
σελίδα  137

  Μέγιστο Συμφέρον μας το Συμφέρον των άλλων.

 
σελίδα  140

  Ομονοούμε σχετικά με την Δημοκρατία.

 
σελίδα  141

  Οι Κίνδυνοι των Πολιτισμών.

 
σελίδα  143

  Πολιτιστική Κληρονομιά.

 
σελίδα  149

  Περίληψη.

 
σελίδα  151

  Απογοήτευση.

 
σελίδα  152

  Κοινωνική Ανασυγκρότηση και Εγρήγορση.

 
σελίδα  155

  Κάλεσμα Πολιτών.

 

Προσοχή δεν επιτρέπεται η αντιγραφή και  μεταφορά  περιεχομένου

 σε άλλη ιστοσελίδα ή έντυπο χωρίς προ συνεννόησης με τον συγγραφέα

 επικοινωνία μέσω του email thateron@poteron.gr

Σχόλια αναγνωστών

.
Σχολιάστε ελεύθερα το περιεχόμενο της προς ανάγνωση σελίδας ή απαντήσετε σε είδη υπάρχον σχόλιο. Ισχύουν  όλα τα αυτονόητα και γνωστά τα σχετικά με την δημοσιοποήση  σχολίων.
 

 Όνομα ή ψευδώνυμο          Αλφαριθμητικό =>

  Τα σχόλια εμφανίζονται κατόπιν τυπικού ελέγχου ως προς την σχετικότητα του περιεχομένου τους και χωρίς καμία λογοκρισία.

 Κατά την αποστολή του σχολίου αντιγράψετε τους διαδοχικούς Αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ή αντικαταστήστε τους με άλλους δικής σας προτίμησης (6-8 χαρακτ.)  για να μπορείτε να διορθώσετε ή να διαγράψετε το σχόλιο σας.