HOME επισκέψεις σελίδων : 16664 σχόλια:1 thateron@poteron.gr

 Παρουσίαση των

"περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας"

 σκέψεων και απόψεων

Φάσεις της Ζωής
 
... Υπακούουν λοιπόν και υποτάσσονται οι άνθρωποι στις προσταγές της Φύσης των, όπως σε αυτή που έχει να κάνει με την μεταξύ τους συμβίωση κατά την αναπαραγωγή, την γέννηση και τουλάχιστον μέχρι το στάδιο της εφηβείας, ενώ μετά συνειδητά πλέον, επιλέγουν και παραμένουν ενωμένοι εντός ή πέριξ της Οικογένειας, και πλησίον άλλων Οικογενειών, και μιλάμε για τους περισσότερους ανθρώπους όλοι όσοι δηλαδή αποδέχονται και επιδιώκουν αυτόν τον τρόπο ζωής, και όχι για κάποιες εξαιρέσεις, όπως αυτές που περιγράφει ο Αριστοτέλης, όταν μιλάει για αυτόν που ζεί μόνος, λέγοντας ότι είναι ή θηρίο ή Θεός. Αναφερόμενος δηλαδή στην πρώτη περίπτωση, στον ψυχικά ή και πνευματικά απομονωμένο άνθρωπο και συσχετίζοντας την ζωή του, με αυτή του μοναχικού θηρίου, όταν και όπου υπάρχουν ανάλογα, (ψυχικά ή πνευματικά), διαφοροποιημένα ή με προβλήματα υγείας άτομα. Ενώ στην δεύτερη περίπτωση (κατά την γνώμη μας πάντα) αναφέρεται στην ιδιαίτερη ψυχική και πνευματική πορεία του ανθρώπου, όπως συμβαίνει με τους ασκητές ή τους Αγίους στον Χριστιανισμό αλλά και αλλού, όταν και όπου κάποιοι άνθρωποι, τείνουν προς το θείο και το μεταφυσικό και απομονώνονται άμεσα ή έμμεσα από τον υπόλοιπο κόσμο. Για όλους εμάς τους υπόλοιπους το Κοινωνικό περιβάλλον όταν και όπου το συναντούμε είναι ότι το καλύτερο και πλέον αναντικατάστατο από την στιγμή που το γνωρίσουμε και βέβαια το εννοήσουμε. Παρόμοια συμπεράσματα μας δίνει κι η εξέταση των περιόδων της ζωής των πλασμάτων, που για τον άνθρωπο περιλαμβάνει τρείς περιόδους. Τις δύο πρώτες που τις έχουν όλα τα ζωντανά, δηλαδή την περίοδο της ανάπτυξης και απολαβών που διαρκεί μέχρι την ενηλικίωση, και την περίοδο της προσφοράς που διαρκεί όσο και η περίοδος της σωματικής ακμής και αναπαραγωγής. Τρίτη ονομάζουμε την περίοδο της ζωής που τουλάχιστον στον άνθρωπο παρατηρούμε ότι υπερισχύει ο στοχασμός, η θεώρηση, η λογική, η σκέψη. Οι προχωρημένοι ηλικιακά άνθρωποι που παραμένουν για πάντα στην πρώτη περίοδο είναι αυτοί που θα λέγαμε και θηρία. Αυτοί που βιώνουν με επιτυχία την δεύτερη περίοδο, της προσφοράς είναι αυτοί που αποτελούν την Κοινωνία και είναι τα εν δυνάμει Πολιτικά όντα. Και η τρίτη περίοδος είναι αυτή που μπορεί ο άνθρωπος απελεύθερος των πρώτων περιόδων να πλησιάσει μέχρι και το Θείον. ... η συνέχεια στο βιβλίο

Η Κοινωνία με λόγια

 
Διαβάστε τμήματα παραγράφων σχετικών με το περιεχόμενο
 
σελίδα 1

  Περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας

σελίδα 2

  Προϋποθέσεις Δημοκρατίας

σελίδα 4

  Σκοποί και λόγοι

σελίδα 5

  Το συμφέρον του δανειστή

σελίδα 8

  Λάθος επιλογές

σελίδα 9

  Αγροτική παραγωγή

σελίδα 10

  Τράπεζες

σελίδα 11

  Κακοπληρωτές

σελίδα 11

  Εξαπάτηση του λαού

σελίδα 13

  Τα Κοινά θέματα

σελίδα 14

  Δημοκρατία

σελίδα 15

  Δημοκρατία και Ελευθερία

σελίδα 16

  Ο Πλούτος

σελίδα 18

  Η Δημοκρατία νοιάζεται ίσα για όλους

σελίδα 20

  Πνευματική φτωχοποίηση

σελίδα 21

  Ο Πολίτης.

σελίδα 24

  Οι Επενδύσεις.

σελίδα 25

  Η δύναμη της Δημοκρατίας

σελίδα 26

  Η Δημοκρατία

σελίδα 27

  Ο Πολιτισμός

σελίδα 28

  Αιδώς και Δικαιοσύνη.

σελίδα 31

  Ηθικός, Ήθη, Έθιμα, Φιλότιμος

σελίδα 32

  Πολιτισμός

σελίδα 35

  Μη Πολιτισμός

σελίδα 36

  Ο Σπουδαίος Πολιτισμός

σελίδα 37

  Φάσεις της ζωής

σελίδα 38

  Φύση και Πολιτισμός

σελίδα 38

  Φύση και Οικογένεια

σελίδα 39

  Η Πρώτη Επιστήμη.

σελίδα 40

  Κοινός Σκοπός και Στόχος.

σελίδα 41

  Η Κοινωνία

σελίδα 42

  Πολιτισμός και Πολίτης.

σελίδα 43

  Το Κοινωνικό Αγαθό

σελίδα 43

  Ο Αρχικός Νόμος.

σελίδα 44

  Πας μη Έλλην Βάρβαρος

σελίδα 46

  Η ‘Συναδέλφωση’ των λαών

σελίδα 46

  Κλιματική Αλλαγή.

σελίδα 52

  Το Νερό δεν Τελειώνει

σελίδα 52

  Ηθική

σελίδα 53

  Φάσεις της Ζωής

σελίδα 53

  Παιδεία και Πολίτης.

σελίδα 54

  Ψυχή

σελίδα 56

  Παιδεία και Πολιτισμός.

σελίδα 57

  Μη Παιδεία Κουλτούρα.

σελίδα 59

  Κοινωνική προδιάθεση

σελίδα 60

  Κοινωνία και Υγεία

σελίδα 63

  Πολιτισμός και Κοινωνία

σελίδα 64

  Γνώσεις για Πολίτες

σελίδα 65

  Διανομή Κερδών

σελίδα 66

  Κοινωνία Πολίτης Νερό

σελίδα 67

  Πολίτευμα

σελίδα 68

  ’ναρχη Πολιτεία

σελίδα 70

  Αυτάρκεια και Επάρκεια.

σελίδα 71

  Μεταλλαγμένα & Τέλος Επιστήμης

σελίδα 75

  Κουμμουνισμός Καπιταλισμός

σελίδα 76

  Αντιρρησίες Συνείδησης

σελίδα 80

  Αποδοτική μορφή Δουλείας

σελίδα 83

  Πως αρχίζει ο Πολιτισμός

σελίδα 84

  Πολίτες και Παιδεία

σελίδα 84

  Το Πολίτευμα Πολιτεία

σελίδα 86

  Το Πολίτευμα Δημοκρατία

σελίδα 87

  Ισχύς της Κοινωνίας, Κοινωνικό Αγαθό

σελίδα 88

  Ηθικός Ηθική

σελίδα 91

  Στρατηγικές Επικράτησης

σελίδα 94

  Κατάλυση Πολιτισμού και Ανομία

σελίδα 94

  Γενικά

σελίδα 95

  Εσφαλμένες εντυπώσεις περί Δημοκρατίας

σελίδα 95

  Παρελθόν, Μέλλον, Τραγωδία, Κωμωδία

σελίδα 96

  Παιδεία.

σελίδα 96

  Γρηγορόσημα και Λεμόνια.

σελίδα 97

  Βηματοδότες και Τηλεφωνίες.

σελίδα 98

  Μόρφωση

σελίδα 100

  Ηθοποιός και Μόρφωση

σελίδα 102

  Εκπαίδευση

σελίδα 105

  Κοινωνική Οικονομία.

σελίδα 105

  Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Φύσης.

σελίδα 108

  Πολίτευμα

σελίδα 109

  Δημοκρατία και Πολίτες

σελίδα 112

  Η ευθύνη των θυμάτων

σελίδα 115

  Μόρφωση και Νέος

σελίδα 116

  Ευτυχία και Γνώσεις, Συνήθειες, Ήθη, Έθιμα

σελίδα 117

  Ελευθερία και Πολιτισμός

σελίδα 119

  Ελευθερία και Δημοκρατία

σελίδα 128

  Επενδύσεις και κρατικά Κέρδη

σελίδα 128

  Σενάρια Λογικής και Οικονομίας.

σελίδα 130

  Μέγιστο Συμφέρον μας το Συμφέρον των άλλων

σελίδα 133

  Ομονοούμε σχετικά με την Δημοκρατία

σελίδα 135

  Οι Κίνδυνοι των Πολιτισμών

σελίδα 136

  Πολιτιστική Κληρονομιά

σελίδα 137

  Περίληψη

σελίδα 140

  Απογοήτευση

σελίδα 141

  Κοινωνική Ανασυγκρότηση και Εγρήγορση

σελίδα 143

  Κάλεσμα Πολιτών

     
     

Από 10/02/19  με την άδεια του συγγραφέως

εμφανίζονται  χαρακτηριστικοί παράγραφοι από το ευρετήριο

του βιβλίου Περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας. Επιπλέον δίδεται η δυνατότητα  σε όποιον έχει το βιβλίο να σχολιάσει κάποια σελίδα του, γράφοντας πρώτα τον αριθμό της (και μετά κλικ στο αριθμός σελίδας προς σχολιασμό).

Υπάρχει δυνατότητα δωρεάν διάθεσης του βιβλίου τηλ 6932860310 Τρουλλινός Γιώργης.

Τα συγγραφικά κλπ δικαιώματα παραμένουν σε ισχύ.

Επιτρέπεται η αντιγραφή και  μεταφορά  περιεχομένου

 σε άλλη ιστοσελίδα ή έντυπο κατόπιν συνεννόησης με τον συγγραφέα

 επικοινωνία μέσω του email thateron@poteron.gr

Σχόλια αναγνωστών

η/ο Κάλεσμα έγραψε στις 18:01:55 29-07-2019

Για την διόρθωση/διαγραφή του σχολίου χρειάζεται το Αλφαριθμητικό της εγγραφής του


.
Σχολιάστε ελεύθερα το περιεχόμενο της προς ανάγνωση σελίδας ή απαντήσετε σε είδη υπάρχον σχόλιο. Ισχύουν  όλα τα αυτονόητα και γνωστά τα σχετικά με την δημοσιοποήση  σχολίων.
 

 Όνομα ή ψευδώνυμο          Αλφαριθμητικό =>

.

  Τα σχόλια εμφανίζονται κατόπιν τυπικού ελέγχου ως προς την σχετικότητα του περιεχομένου τους και χωρίς καμία λογοκρισία.

 Κατά την αποστολή του σχολίου αντιγράψετε τους διαδοχικούς Αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ή αντικαταστήστε τους με άλλους δικής σας προτίμησης (6-8 χαρακτ.)  για να μπορείτε να διορθώσετε ή να διαγράψετε το σχόλιο σας. 

.
 
 
HOME επισκέψεις σελίδων : 16664 σχόλια:1 thateron@poteron.gr
     
       
      8/01/2019 08:43:43 18/08/2019