HOME επισκέψεις σελίδων : 52176
σχόλια:0 thateron@poteron.gr
 
:- διαβάστε απλοϊκή πολιτική σκέψη -:
γιατί πάμε κατά Διαόλου ρέ Παιδιά;

"περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας"

Γνώσεις για Πολίτες.
...Και η μέθοδος μετατροπής των ανθρώπων σε Πολίτες είναι απλή και η ίδια για όλους. Πρώτα τους διδάσκουν την απόλυτη φιλαυτία, την αυτοεκτίμηση τον αυτοσεβασμό και άλλα παρόμοια σχετικά με το εγώ πράγματα, που ήδη υπάρχουν μέσα μας, αλλά ακατέργαστα χωρίς συγκεκριμένη μορφή, και σωστό Κοινωνικά τρόπο έκφρασης και ικανοποίησης. Και μετά τους αποδεικνύουν ότι όλα αυτά μπορούν να ικανοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό αποκλειστικά και μόνο μέσα από την αγάπη την εκτίμηση και τον σεβασμό των άλλων. Τους διδάσκουν και τους αναδεικνύουν ως μοναδική και απόλυτη εξασφάλιση των συμφερόντων τους, τον αγώνα τους, για την εξασφάλιση των πραγματικών και διαχρονικών συμφερόντων όλων των άλλων. Τους διδάσκουν την τέχνη να γίνουν απόλυτοι άρχοντες, βασιλείς και ηγεμόνες όχι των άλλων αλλά του εαυτού τους. Τους διδάσκουν τους σκοπούς και τους στόχους της Κοινωνίας τους και τους εντάσσουν σε αυτή. Τους εφοδιάζουν με τις κατάλληλες γνώσεις της αυτοδιαχείρισης του συνόλου, με αποκλειστικό όμως γνώμονα το Κοινό συμφέρον, τους κάνουν ικανούς να υπηρετήσουν τις Κοινές ανάγκες της Πόλης-κράτους, και κατά προέκταση τις ανάγκες των Οικογενειών, τους κάνουν Πολίτες, που σημαίνει ενεργά στοιχεία της εξυπηρέτησης των αναγκών της Πόλης δηλαδή ικανούς να άρχουν, τους κάνουν εν δυνάμει άρχοντες του τόπου, έτσι ώστε, ένας ούτε δύο, αλλά όλοι γνωρίζουν να κυβερνούν την Πολιτεία τους, όχι όμως με όποιον τυχαίο, ‘ιδιωτικό’ ή ‘χαρισματικό’ τρόπο, αλλά μόνο με αυτόν τον δοκιμασμένο τρόπο που προτείνει και αποδέχεται η Κοινωνία τους. Δηλαδή διδάσκονται και γνωρίζουν την αιτία που συνένωσε τις Οικογένειες, διδάσκονται τους Κοινούς σκοπούς και τους στόχους των Οικογενειών, διδάσκονται τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων και των αναγκών των Πολιτών, της Πόλης, της Πολιτείας, του Πολιτισμού, του Πολιτεύματος, γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τα δικαιώματα τις ανάγκες, ανάγκες που δεν είναι άλλες από τις ανάγκες των Οικογενειών, ανάγκες που δεν είναι άλλες από τους σκοπούς της Κοινωνίας, που έγιναν αιτία να μαζευτούν και να παραμείνουν μαζί ενωμένες πολλές Οικογένειες, και να δημιουργήσουν την Πόλη και τις Πόλεις και τελικά το κράτος και την Πολιτεία τους. Ανάγκες διαφορετικές από αυτές τις Κοινές ανάγκες, και σκοπούς διαφορετικούς από τους Κοινούς σκοπούς του συνόλου των Οικογενειών, δεν διδάσκεται ούτε να εξυπηρετεί και ούτε να υπηρετεί ο Πολίτης ως Πολίτης. Εννοείται ότι αφού τα προαναφερθέντα Κοινά, τα σχετικά δηλαδή με την Επιβίωση Όλων είναι τακτοποιημένα, τότε ο Πολίτης μπορεί να ασχοληθεί με οτιδήποτε ατομικό που όμως, για ευνόητους λόγους, δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με τα παραπάνω. Πολίτης είναι ο άνθρωπος που διαθέτει τις γνώσεις τις σχετικές, με τις ανάγκες και τους σκοπούς, αλλά και τους κινδύνους, που διατρέχει η Κοινωνία στην οποία ανήκει, και παράλληλα έχει ταυτίσει το ατομικό του συμφέρον με αυτό της Κοινωνίας του. Αυτή η ταύτιση δεν είναι αποτέλεσμα βίας και πειθαναγκασμού αλλά αναγνώρισης της Κοινωνίας μέσω της λογικής, ως της καλύτερης μεθόδου, για το καλύτερο δυνατόν και ευκολότερα εφικτού αποτελέσματος, σχετικά με την Επιβίωση Όλων άρα και του ιδίου. Ο Πολίτης έχει γεννηθεί σε αυτό το περιβάλλον, από γονείς που και αυτοί έχουν γεννηθεί εκεί, και από προγόνους που και αυτοί εκεί γεννήθηκαν, και συνέβαλαν και συνδιαμόρφωσαν διαδοχικά την υπάρχουσα κατάσταση, την οποία την αντιλαμβάνεται ο σημερινός Πολίτης οικεία, γνώριμη και φιλική, και έτσι μπορεί να άρχει αν χρειαστεί, εξ ίσου καλά με όλους τους άλλους Πολίτες, αλλά και να άρχεται, και να ανταπεξέρχεται σε ότι έχει σχέση με τους νόμους της Κοινωνίας, δηλαδή τους αποδεκτούς από όλους τους Πολίτες νόμους και κανόνες, που συμβάλουν στην Επιβίωση Όλων. Ο κάθε Πολίτης δεν πειθαναγκάζεται αλλά πειθαρχεί εύκολα σε αυτά, και άρχεται από αυτά, που άλλωστε και ο ίδιος θα πρότεινε, και θα επέλεγε, αν ήταν η μοναδική αρχή του τόπου. Ο σκοπός και της αρχικής Κοινωνίας και της κάθε πραγματικής Κοινωνίας Οικογενειών, είναι η Επιβίωση των Οικογενειών, άλλος διαφορετικός Κοινωνικός σκοπός ως κυρίαρχος και μοναδικός δεν επιβιώνει, καθώς για να επιβιώσει ο σκοπός, πρέπει να υπάρχει φορέας και μάλιστα φορέας ικανός να επιβιώνει αναλλοίωτος στο πέρασμα του χρόνου, και ο μόνος βιώσιμος φορέας περί τον άνθρωπο που διατηρεί στο πέρασμα του χρόνου αναλλοίωτο τον σκοπό της Κοινωνίας είναι η Κοινωνική Οικογένεια, η Οικογένεια ή οι Οικογένειες, που έχουν θέσει ως σκοπό τους οτιδήποτε διαφορετικό από την Επιβίωση, και που αφήνουν την Επιβίωση τους στην τύχη, τότε ένα είναι σίγουρο, ότι η τύχη δεν θα συνοδοιπορεί επί μακρού, και όταν πάθει ζημιά μια Κοινωνία ή καταστραφεί, στην πράξη ζημιώνονται ή καταστρέφονται τα μέλη της, άρα χάνονται και οι σκοποί για τους οποίους ιδρύθηκε, και ο σκοπός της αρχαίας Ελληνικής Κοινωνίας δεν είναι άλλος από την (χωρίς Κοινωνικές ανισότητες) Επιβίωση όλων των Οικογενειών στο διάβα των αιώνων και μάλιστα με αυτοδιαχείριση δημιουργώντας έτσι τον Πολιτισμό. Και για αυτόν ακριβώς τον λόγο έρχονται σήμερα οι πολέμιοι των Πολιτισμών και μας διαλαλούν ότι εμείς οι σημερινοί Έλληνες δεν έχουμε καμία σχέση με τους αρχαίους προβάλλοντας ως δικαιολογία τους κατακτητές που πέρασαν από την Ελλάδα. Όλα αυτά αποσκοπούν στο να πάψουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε Έλληνες άρα και να πάψουμε να νοιαζόμαστε στο ποιοι μπαίνουν και βγαίνουν και στο τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Όπως δεν νοιάζονται και οι απεσταλμένοι της παγκοσμιοποίησης που εγκαθίστανται εδώ, για άλλους τους όλους που μπαινοβγαίνουν στην χώρα. Όμως ακόμα και αν είμαστε απόγονοι όλων των βαρβάρων που πέρασαν από εδώ, από την στιγμή που διατηρούμε ανεπιφύλακτα τα ήθη τα έθιμα τις αρχές και τα Κοινωνικά πιστεύω των αρχαίων Ελλήνων και όχι των βαρβάρων που πέρασαν από εδώ, αυτό αρκεί όχι μόνο για να λέμε ότι είμαστε απόγονοι του πνεύματος των αρχαίων Ελλήνων αλλά αυτό αποδεικνύει πλαγίως πλην σαφώς και το ότι, σωματικά δεν έχουμε πάρει ‘κληρονομιές’ από κανέναν άλλον κατακτητικό και βάρβαρο και ανεπίδεκτο Πολιτισμού λαό .... η συνέχεια στο βιβλίο
Διαβάστε τμήματα παραγράφων σχετικών με το περιεχόμενο
 
σελίδα  3

  Αντί προλόγου

 
σελίδα  5

  Περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας.

 
σελίδα  6

  Οι προϋποθέσεις της Δημοκρατίας

 
σελίδα  8

  Σκοποί και λόγοι

 
σελίδα  9

  Το συμφέρον του δανειστή

 
σελίδα  13

  Λάθος επιλογές

 
σελίδα  14

  Αγροτική παραγωγή.

 
σελίδα  11

  Τράπεζες.

 
σελίδα  11

  Κακοπληρωτές.

 
σελίδα  13

  Εξαπάτηση του λαού.

 
σελίδα  14

  Τα Κοινά θέματα.

 
σελίδα  15

  Δημοκρατία.

 
σελίδα  16

  Δημοκρατία και Ελευθερία.

 
σελίδα  18

  Ο Πλούτος

 
σελίδα  20

  Η Δημοκρατία νοιάζεται ίσα για όλους.

 
σελίδα  21

  Πνευματική φτωχοποίηση.

 
σελίδα  24

  Ο Πολίτης.

 
σελίδα  25

  Οι Επενδύσεις.

 
σελίδα  26

  Η δύναμη της Δημοκρατίας.

 
σελίδα  27

  Η Δημοκρατία.

 
σελίδα  28

  Ο Πολιτισμός.

 
σελίδα  31

  Αιδώς και Δικαιοσύνη.

 
σελίδα  32

  Ηθικός, Ήθη, Έθιμα, Φιλότιμος.

 
σελίδα  35

  Πολιτισμός.

 
σελίδα  36

  Μη Πολιτισμός.

 
σελίδα  37

  Ο Σπουδαίος Πολιτισμός.

 
σελίδα  38

  Φάσεις της Ζωής.

 
σελίδα  38

  Φύση και Πολιτισμός.

 
σελίδα  39

  Φύση και Οικογένεια.

 
σελίδα  40

  Η Πρώτη Επιστήμη.

 
σελίδα  41

  Κοινός Σκοπός και Στόχος.

 
σελίδα  42

  Η Κοινωνία.

 
σελίδα  43

  Πολιτισμός και Πολίτης.

 
σελίδα  43

  Το Κοινωνικό Αγαθό.

 
σελίδα  44

  Ο Αρχικός Νόμος.

 
σελίδα  46

  Πάς μή Έλλην Βάρβαρος.

 
σελίδα  46

  Η ‘Συναδέλφωση’ των Λαών.

 
σελίδα  52

  Κλιματική Αλλαγή, ένα αιώνιο Φυσικό γεγονός

 
σελίδα  52

  Το Νερό δεν Τελειώνει.

 
σελίδα  53

  Ηθική.

 
σελίδα  53

  Οι Φάσεις της Ζωής.

 
σελίδα  61

  Παιδεία και Πολίτης.

 
σελίδα  62

  Ψυχή

 
σελίδα  57

  Παιδεία και Πολιτισμός.

 
σελίδα  59

  Μη Παιδεία Κουλτούρα Νέοι.

 
σελίδα  60

  Κοινωνική Προδιάθεση.

 
σελίδα  63

  Κοινωνία και Υγεία.

 
σελίδα  64

  Πολιτισμός και Κοινωνία.

 
σελίδα  65

  Γνώσεις για Πολίτες.

 
σελίδα  66

  Διανομή Κερδών.

 
σελίδα  67

  Κοινωνία, Πολίτης, Νερό.

 
σελίδα  68

  Πολίτευμα.

 
σελίδα  70

  ναρχη Πολιτεία.

 
σελίδα  71

  Αυτάρκεια και Επάρκεια.

 
σελίδα  75

  Μεταλλαγμένα, Τέλος της επιστήμης.

 
σελίδα  76

  Κουμμουνισμός, Καπιταλισμός.

 
σελίδα  80

  Αντιρρησίες Συνείδησης.

 
σελίδα  83

  Μηδενικά επιτόκια.

 
σελίδα  84

  Ο καλός ή λογικός πατέρας.

 
σελίδα  84

  Αποδοτική Μορφή Δουλείας.

 
σελίδα  86

  Πως αρχίζει ο Πολιτισμός.

 
σελίδα  87

  Πολίτες και Παιδεία.

 
σελίδα  88

  Το Πολίτευμα Πολιτεία.

 
σελίδα  91

  Το Πολίτευμα Δημοκρατία.

 
σελίδα  94

  Ισχύς της Κοινωνίας, Κοινωνικό Αγαθό.

 
σελίδα  94

  Ηθικός, Ηθική.

 
σελίδα  95

  Στρατηγικές Επικράτησης.

 
σελίδα  95

  Κατάλυση Πολιτισμού, Ανομία.

 
σελίδα  96

  Γενικά.

 
σελίδα  96

  Εσφαλμένες εντυπώσεις περί Δημοκρατίας.

 
σελίδα  97

  Παρελθόν, Μέλλον, Τραγωδία, Κωμωδία.

 
σελίδα  98

  Παιδεία.

 
σελίδα  100

  Γρηγορόσημα και Λεμόνια.

 
σελίδα  102

  Βηματοδότες και Τηλεφωνίες.

 
σελίδα  105

  Μόρφωση.

 
σελίδα  105

  Ηθοποιός και Μόρφωση.

 
σελίδα  108

  Εκπαίδευση.

 
σελίδα  109

  Κοινωνική Οικονομία.

 
σελίδα  112

  Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Φύσης.

 
σελίδα  115

  Πολίτευμα.

 
σελίδα  116

  Δημοκρατία και Πολίτες.

 
σελίδα  117

  Η ευθύνη των θυμάτων.

 
σελίδα  119

  Μόρφωση και Νέος.

 
σελίδα  128

  Ευτυχία και Γνώσεις, Συνήθειες, Ήθη, Έθιμα.

 
σελίδα  128

  Ελευθερία και Πολιτισμός.

 
σελίδα  130

  Ελευθερία και Δημοκρατία.

 
σελίδα  133

  Επενδύσεις και Κρατικά Κέρδη.

 
σελίδα  135

  Οι Κίνδυνοι των Πολιτισμών

 
σελίδα  136

  Σενάρια Λογικής και Οικονομίας.

 
σελίδα  137

  Μέγιστο Συμφέρον μας το Συμφέρον των άλλων.

 
σελίδα  140

  Ομονοούμε σχετικά με την Δημοκρατία.

 
σελίδα  141

  Οι Κίνδυνοι των Πολιτισμών.

 
σελίδα  143

  Πολιτιστική Κληρονομιά.

 
σελίδα  149

  Περίληψη.

 
σελίδα  151

  Απογοήτευση.

 
σελίδα  152

  Κοινωνική Ανασυγκρότηση και Εγρήγορση.

 
σελίδα  155

  Κάλεσμα Πολιτών.

 

Προσοχή δεν επιτρέπεται η αντιγραφή και  μεταφορά  περιεχομένου

 σε άλλη ιστοσελίδα ή έντυπο χωρίς προ συνεννόησης με τον συγγραφέα

 επικοινωνία μέσω του email thateron@poteron.gr

Σχόλια αναγνωστών

.
Σχολιάστε ελεύθερα το περιεχόμενο της προς ανάγνωση σελίδας ή απαντήσετε σε είδη υπάρχον σχόλιο. Ισχύουν  όλα τα αυτονόητα και γνωστά τα σχετικά με την δημοσιοποήση  σχολίων.
 

 Όνομα ή ψευδώνυμο          Αλφαριθμητικό =>

  Τα σχόλια εμφανίζονται κατόπιν τυπικού ελέγχου ως προς την σχετικότητα του περιεχομένου τους και χωρίς καμία λογοκρισία.

 Κατά την αποστολή του σχολίου αντιγράψετε τους διαδοχικούς Αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ή αντικαταστήστε τους με άλλους δικής σας προτίμησης (6-8 χαρακτ.)  για να μπορείτε να διορθώσετε ή να διαγράψετε το σχόλιο σας.