HOME επισκέψεις σελίδων : 104606
σχόλια:0 thateron@poteron.gr
 
διαβάστε απλοϊκή Πολιτική σκέψη
"γιατί πάμε κατά Διαόλου ρέ Παιδιά;"

"περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας"

Φάσεις της Ζωής.
Σε αντίθεση με τον κάθε πραγματικό Πολιτισμό όπως αυτόν των αρχαίων Ελλήνων, που δεν άφηνε τίποτα πραγματικά άξιο, χρήσιμο και ωφέλιμο να πάει χαμένο, αρκεί να ήταν πραγματικά χρήσιμο και ωφέλιμο, και όχι μόνο ευχάριστο για τους ‘απλούς’ ανθρώπους, αλλά έπρεπε δηλαδή να ωφελεί τους πάντες, να μην προκαλεί αδικία και αναίδεια και η ωφελιμότητα του να είναι διαρκής και όχι προσωρινή, καθώς αυτό ήταν και είναι αρκετό, ώστε κάθε τι που πραγματικά υπηρετεί τον Πολιτισμό, να γίνεται εύκολα αποδεκτό από όλους τους λογικά σκεπτόμενους, και έμπειρους από την ζωή ανθρώπους, που μετέχουν σε αυτόν τον Πολιτισμό. Σε αντίθετη λοιπόν πλευρά με τα παραπάνω βρίσκονται τα περιβάλλοντα άνευ Πολιτισμού, όπου το κυρίαρχο είναι το ευχάριστο και το πρόσκαιρο, όσο και αν αυτό στην καλύτερη περίπτωση είναι ανώφελο ή στην χειρότερη βλαβερό, άδικο και αναιδές. Και ενώ η Φύση παρουσιάζει δύο τουλάχιστον φάσεις ζωής εμφανέστατες σε όλα τα όντα. Την φάση που το κάθε ζωντανό γεννιέται και απολαμβάνει την ζωή δεχόμενο ότι έχει ανάγκη από το περιβάλλον, μέχρι να ολοκληρωθεί ως οργανισμός. Και την φάση που έχει ολοκληρωθεί και απολαμβάνει την ζωή προσφέροντας ότι η Φύση του, το έχει προικίσει να προσφέρει. Σε περιβάλλοντα λοιπόν εκτός Πολιτισμού βλέπουμε τον άνθρωπο να μένει σε όλη του την ζωή προσκολλημένος στην πρώτη φάση, αυτή που απολαμβάνει την ζωή μόνο δεχόμενος. Ζωή που δεν ολοκληρώνεται, ζωή που θα ήταν η μισή και όχι το ένα τρίτο της, αν για τον νθρωπο δεν υπήρχε και τρίτη φάση Ζωής, αυτή που απολαμβάνει με την θεωρία των πραγμάτων, δηλαδή με την πνευματική Ζωή, ζωή που μπορεί να βιώσει μόνο όταν έχει επιτυχώς περάσει τις δύο πρώτες φάσεις της ζωής.

   

    Αυτόν λοιπόν τον Πολιτισμό που συμβαδίζει με την Φύση και πού έδωσε την δύναμη στον νθρωπο να κάνει ξεχωριστά πράγματα, θα τον αναλύσουμε χωρίζοντας τον στα διάφορα τμήματα που τον συνθέτουν, με σκοπό να τον κάνουμε κτήμα μας, έστω στον ελάχιστο βαθμό που μας επιτρέπει, όχι μόνο η όποια ικανότητα διαθέτουμε για να αντιληφθούμε, αλλά και λόγω της ισχυρής αλλά και αρνητικής επίδρασης που δεχόμαστε, από την παρουσία ‘παρωπίδων’ που μας έχει ηθελημένα ή άθελα εφοδιάσει, το περιβάλλον που ζούμε από γεννησιμιού μας, και δυσκολευόμαστε στην αρχή τουλάχιστον, να δούμε καθαρά τα σχετικά με την Δημοκρατία πράγματα. Γιατί δεν έχουμε ξεχάσει βέβαια ότι όλα αυτά τα λέμε για να εξηγήσουμε τι σημαίνει Δημοκρατία σε τι διαφέρει από τα διάφορα συστήματα εξουσίας των λαών, και ακόμη θέλουμε να ανακαλύψουμε πού οφείλει την φήμη και την αξία της.

   

    Αναφερόμαστε λοιπόν τώρα στον Πολιτισμό που είναι και η προϋπόθεση για την εδραίωση της Δημοκρατίας. Όταν και όπου δεν υπάρχει Πολιτισμός, τότε δεν μπορεί να υπάρξει και το Πολίτευμα που λέγεται Δημοκρατία, χωρίς Πολιτισμό δεν μπορούμε να έχουμε με κανένα τρόπο Δημοκρατία, παρά μόνο κάποια παρωδία Δημοκρατίας, ή λαοκρατία, ή και ακόμα χειρότερα οχλοκρατία, ή κάποιο από τα υπόλοιπα συστήματα εξουσίας και κυριαρχίας επι των λαών, όπως φεουδαρχία, ολιγαρχία, ηγεμονία, τυραννία κλπ, πράγμα που θα εξετάσουμε και παρακάτω. Όποιος λοιπόν θέλει να αγωνιστεί για την Δημοκρατία πρέπει πριν και πρώτα από όλα να αγωνιστεί για τον Πολιτισμό, και όχι βέβαια για την βαρβαρότητα ή την ‘πολυπολιτισμικότητα’. Και είναι γνωστό πλέον πως θεωρούμε ότι ο Πολιτισμός προϋποθέτει την ύπαρξη Πολιτών. Και οι Πολίτες δημιουργούν εδραιώνουν και συντηρούν την Δημοκρατία και όχι το αντίθετο, Πολίτες που έχουν μεταξύ τους Κοινά χαρακτηριστικά σε όλα τα επίπεδα και στα θέματα που απαιτεί η δημιουργική συνύπαρξη Ανθρώπων, συνύπαρξη που στηρίζεται στην Σοφία, την Δικαιοσύνη, στην Αιδώ και την τέχνη των Πολιτών δηλαδή την αβίαστη και επί σκοπό συνύπαρξη Ανθρώπων, που εδραιώνει Πολιτισμούς και Δημοκρατίες.
Διαβάστε τμήματα παραγράφων σχετικών με το περιεχόμενο
 
σελίδα  3

  Αντί προλόγου

 
σελίδα  5

  Περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας.

 
σελίδα  6

  Οι προϋποθέσεις της Δημοκρατίας

 
σελίδα  8

  Σκοποί και λόγοι

 
σελίδα  9

  Το συμφέρον του δανειστή

 
σελίδα  13

  Λάθος επιλογές

 
σελίδα  14

  Αγροτική παραγωγή.

 
σελίδα  11

  Τράπεζες.

 
σελίδα  11

  Κακοπληρωτές.

 
σελίδα  13

  Εξαπάτηση του λαού.

 
σελίδα  14

  Τα Κοινά θέματα.

 
σελίδα  15

  Δημοκρατία.

 
σελίδα  16

  Δημοκρατία και Ελευθερία.

 
σελίδα  18

  Ο Πλούτος

 
σελίδα  20

  Η Δημοκρατία νοιάζεται ίσα για όλους.

 
σελίδα  21

  Πνευματική φτωχοποίηση.

 
σελίδα  24

  Ο Πολίτης.

 
σελίδα  25

  Οι Επενδύσεις.

 
σελίδα  26

  Η δύναμη της Δημοκρατίας.

 
σελίδα  27

  Η Δημοκρατία.

 
σελίδα  28

  Ο Πολιτισμός.

 
σελίδα  31

  Αιδώς και Δικαιοσύνη.

 
σελίδα  32

  Ηθικός, Ήθη, Έθιμα, Φιλότιμος.

 
σελίδα  35

  Πολιτισμός.

 
σελίδα  36

  Μη Πολιτισμός.

 
σελίδα  37

  Ο Σπουδαίος Πολιτισμός.

 
σελίδα  38

  Φάσεις της Ζωής.

 
σελίδα  38

  Φύση και Πολιτισμός.

 
σελίδα  39

  Φύση και Οικογένεια.

 
σελίδα  40

  Η Πρώτη Επιστήμη.

 
σελίδα  41

  Κοινός Σκοπός και Στόχος.

 
σελίδα  42

  Η Κοινωνία.

 
σελίδα  43

  Πολιτισμός και Πολίτης.

 
σελίδα  43

  Το Κοινωνικό Αγαθό.

 
σελίδα  44

  Ο Αρχικός Νόμος.

 
σελίδα  46

  Πάς μή Έλλην Βάρβαρος.

 
σελίδα  46

  Η ‘Συναδέλφωση’ των Λαών.

 
σελίδα  52

  Κλιματική Αλλαγή, ένα αιώνιο Φυσικό γεγονός

 
σελίδα  52

  Το Νερό δεν Τελειώνει.

 
σελίδα  53

  Ηθική.

 
σελίδα  53

  Οι Φάσεις της Ζωής.

 
σελίδα  61

  Παιδεία και Πολίτης.

 
σελίδα  62

  Ψυχή

 
σελίδα  57

  Παιδεία και Πολιτισμός.

 
σελίδα  59

  Μη Παιδεία Κουλτούρα Νέοι.

 
σελίδα  60

  Κοινωνική Προδιάθεση.

 
σελίδα  63

  Κοινωνία και Υγεία.

 
σελίδα  64

  Πολιτισμός και Κοινωνία.

 
σελίδα  65

  Γνώσεις για Πολίτες.

 
σελίδα  66

  Διανομή Κερδών.

 
σελίδα  67

  Κοινωνία, Πολίτης, Νερό.

 
σελίδα  68

  Πολίτευμα.

 
σελίδα  70

  ναρχη Πολιτεία.

 
σελίδα  71

  Αυτάρκεια και Επάρκεια.

 
σελίδα  75

  Μεταλλαγμένα, Τέλος της επιστήμης.

 
σελίδα  76

  Κουμμουνισμός, Καπιταλισμός.

 
σελίδα  80

  Αντιρρησίες Συνείδησης.

 
σελίδα  83

  Μηδενικά επιτόκια.

 
σελίδα  84

  Ο καλός ή λογικός πατέρας.

 
σελίδα  84

  Αποδοτική Μορφή Δουλείας.

 
σελίδα  86

  Πως αρχίζει ο Πολιτισμός.

 
σελίδα  87

  Πολίτες και Παιδεία.

 
σελίδα  88

  Το Πολίτευμα Πολιτεία.

 
σελίδα  91

  Το Πολίτευμα Δημοκρατία.

 
σελίδα  94

  Ισχύς της Κοινωνίας, Κοινωνικό Αγαθό.

 
σελίδα  94

  Ηθικός, Ηθική.

 
σελίδα  95

  Στρατηγικές Επικράτησης.

 
σελίδα  95

  Κατάλυση Πολιτισμού, Ανομία.

 
σελίδα  96

  Γενικά.

 
σελίδα  96

  Εσφαλμένες εντυπώσεις περί Δημοκρατίας.

 
σελίδα  97

  Παρελθόν, Μέλλον, Τραγωδία, Κωμωδία.

 
σελίδα  98

  Παιδεία.

 
σελίδα  100

  Γρηγορόσημα και Λεμόνια.

 
σελίδα  102

  Βηματοδότες και Τηλεφωνίες.

 
σελίδα  105

  Μόρφωση.

 
σελίδα  105

  Ηθοποιός και Μόρφωση.

 
σελίδα  108

  Εκπαίδευση.

 
σελίδα  109

  Κοινωνική Οικονομία.

 
σελίδα  112

  Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Φύσης.

 
σελίδα  115

  Πολίτευμα.

 
σελίδα  116

  Δημοκρατία και Πολίτες.

 
σελίδα  117

  Η ευθύνη των θυμάτων.

 
σελίδα  119

  Μόρφωση και Νέος.

 
σελίδα  128

  Ευτυχία και Γνώσεις, Συνήθειες, Ήθη, Έθιμα.

 
σελίδα  128

  Ελευθερία και Πολιτισμός.

 
σελίδα  130

  Ελευθερία και Δημοκρατία.

 
σελίδα  133

  Επενδύσεις και Κρατικά Κέρδη.

 
σελίδα  135

  Οι Κίνδυνοι των Πολιτισμών

 
σελίδα  136

  Σενάρια Λογικής και Οικονομίας.

 
σελίδα  137

  Μέγιστο Συμφέρον μας το Συμφέρον των άλλων.

 
σελίδα  140

  Ομονοούμε σχετικά με την Δημοκρατία.

 
σελίδα  141

  Οι Κίνδυνοι των Πολιτισμών.

 
σελίδα  143

  Πολιτιστική Κληρονομιά.

 
σελίδα  149

  Περίληψη.

 
σελίδα  151

  Απογοήτευση.

 
σελίδα  152

  Κοινωνική Ανασυγκρότηση και Εγρήγορση.

 
σελίδα  155

  Κάλεσμα Πολιτών.

 

Προσοχή δεν επιτρέπεται η αντιγραφή και  μεταφορά  περιεχομένου

 σε άλλη ιστοσελίδα ή έντυπο χωρίς προ συνεννόησης με τον συγγραφέα

 επικοινωνία μέσω του email thateron@poteron.gr

Σχόλια αναγνωστών

.
Σχολιάστε ελεύθερα το περιεχόμενο της προς ανάγνωση σελίδας ή απαντήσετε σε είδη υπάρχον σχόλιο. Ισχύουν  όλα τα αυτονόητα και γνωστά τα σχετικά με την δημοσιοποήση  σχολίων.
 

 Όνομα ή ψευδώνυμο          Αλφαριθμητικό =>

  Τα σχόλια εμφανίζονται κατόπιν τυπικού ελέγχου ως προς την σχετικότητα του περιεχομένου τους και χωρίς καμία λογοκρισία.

 Κατά την αποστολή του σχολίου αντιγράψετε τους διαδοχικούς Αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ή αντικαταστήστε τους με άλλους δικής σας προτίμησης (6-8 χαρακτ.)  για να μπορείτε να διορθώσετε ή να διαγράψετε το σχόλιο σας.