HOME επισκέψεις σελίδων : 14918 σχόλια:1 thateron@poteron.gr

 Παρουσίαση των

"περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας"

 σκέψεων και απόψεων

Προϋποθέσεις Δημοκρατίας
 
...Οπωσδήποτε και πρίν ξεκινήσουμε, πρέπει να τονίσουμε και στην συνέχεια να ζητήσουμε, αφού βέβαια πρώτα όλοι μας ελέγξουμε την ορθότητα των όσων πούμε και μετά, αν και εφόσον είμαστε σίγουροι ότι, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση από κανέναν μας, τότε να συμφωνήσουμε στο εξής, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, και αυτό γιατί η Δημοκρατία προϋποθέτει μια σειρά προϋποθέσεων. Και αυτές είναι, η Φύση, η Οικογένεια, η Κοινωνία, η Παιδεία, η Μόρφωση, η Εκπαίδευση, ο Πολίτης, η Πόλη, ο Πολιτισμός, η Πολιτεία, και το Πολίτευμα και εφόσον υπάρχουν όλα αυτά στην σωστή τους μορφή και με τον σωστό τρόπο καθώς και με σωστή αναλογία συνδεδεμένα μεταξύ τους, τότε και μόνο τότε, μπορεί να υπάρξει και η Δημοκρατία. Διαφορετικές Δημοκρατίες που δεν σχετίζονται με την Φύση, την Οικογένεια, την Κοινωνία, την Παιδεία, την Μόρφωση, την Εκπαίδευση, τον Πολίτη, την Πόλη, τον Πολιτισμό, την Πολιτεία, και το Πολίτευμα και μάλιστα Δημοκρατίες τύπου ‘τραλαλά-τραλαλο’ όπως (φιλελεύθερες Δημοκρατίες, αστικές Δημοκρατίες , υπεραστικές Δημοκρατίες, αντιπροσωπευτικές Δημοκρατίες, ψηφιακές του μπίτ και του μπαϊτ Δημοκρατίες, ‘διαδικτυακές’ Δημοκρατίες, λαϊκές Δημοκρατίες κ.λ.π.) δεν υπάρχουν, όσο και αν τάχα μου - τάχα μου κάνουμε κάποιες εκλογές. Πρέπει εδώ με έμφαση να επισημάνουμε ότι οι παρουσιαζόμενες σκέψεις σχετικά με την Δημοκρατία, δεν έχουν σκοπό να προτείνουν κανενός είδους νέα ‘προοδευτικά’ πράγματα, ή ‘νέες ιδέες’, ή βελτιώσεις, μοντερνισμούς κλπ, αλλά σκοπό έχουν να υπενθυμίσουν τα υπάρχοντα και αποδεκτά από όλους μας περί αυτήν. Καθώς και να επανέλθουμε στην σωστή κατανόηση και χρήση όλων των ήδη υπαρχόντων πραγμάτων και ιδεών, σχετικά με την Δημοκρατία και ως Ομονοούντες και γνώστες πλέον, αυτών των πραγμάτων, αφού τα δραστηριοποιήσουμε μέσα μας, να τα κάνουμε πράξη και να τα βιώσουμε προς όφελος όλων μας και όχι προς όφελος των ολίγων. Γιατί τέτοια ‘Δημοκρατία’ που ωφελεί μόνο τους λίγους δεν χρειαζόμαστε, αφού ήδη τέτοια έχουμε και μάλιστα εξ αιτίας της, μας έχει ‘καεί η γούνα’. Και αν δεν νοιαστούμε και αν δεν κάνουμε κάτι ουσιαστικό, μάλλον θα μας καίγεται αιωνίως, αν βέβαια δεν βρεθούν και τίποτα καλοθελητές και μας κάψουν κυριολεκτικά κάποια στιγμή άπαξ και δια παντός. Και αν θέλουμε να συνωμοσιολογίσουμε δεν θα δυσκολευτούμε καθώς η τεχνολογία έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που οι λαοί στον ρόλο των δούλων πλέον δεν χρειάζονται. Οπότε αν, λέμε, αν υπάρχουν άνθρωποι, που λόγω πχ πλούτου, ή γνώσεων, ή άλλης δύναμης νομίζουν ότι ο πλανήτης Γή τους ανήκει, τότε σίγουρα σήμερα δεν θα δυσκολευτούν πχ με χημικά, ή ραδιενεργά, ή άλλα μέσα πχ παγκόσμιο πόλεμο μίσους ανάμεσα στους ήδη ανακατεμένους λαούς, να μείνουν σε ελάχιστο χρόνο μόνοι τους στον πλανήτη. Πάντως, δεν είναι λίγοι αυτοί που αυταρχικά για το ‘καλό του πλανήτη’ ή των λαών, δείχνουν ‘υπέρμετρο ζήλο’, με στρατιωτικές επεμβάσεις, με παγκόσμιες νομοθεσίες και άλλες πράξεις που όμως δεν φαίνονται καθαρά κατά πόσον είναι καλοπροαίρετοι οι σκοποί τους.... η συνέχεια στο βιβλίο

Η Κοινωνία με λόγια

 
Διαβάστε τμήματα παραγράφων σχετικών με το περιεχόμενο
 
σελίδα 1

  Περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας

σελίδα 2

  Προϋποθέσεις Δημοκρατίας

σελίδα 4

  Σκοποί και λόγοι

σελίδα 5

  Το συμφέρον του δανειστή

σελίδα 8

  Λάθος επιλογές

σελίδα 9

  Αγροτική παραγωγή

σελίδα 10

  Τράπεζες

σελίδα 11

  Κακοπληρωτές

σελίδα 11

  Εξαπάτηση του λαού

σελίδα 13

  Τα Κοινά θέματα

σελίδα 14

  Δημοκρατία

σελίδα 15

  Δημοκρατία και Ελευθερία

σελίδα 16

  Ο Πλούτος

σελίδα 18

  Η Δημοκρατία νοιάζεται ίσα για όλους

σελίδα 20

  Πνευματική φτωχοποίηση

σελίδα 21

  Ο Πολίτης.

σελίδα 24

  Οι Επενδύσεις.

σελίδα 25

  Η δύναμη της Δημοκρατίας

σελίδα 26

  Η Δημοκρατία

σελίδα 27

  Ο Πολιτισμός

σελίδα 28

  Αιδώς και Δικαιοσύνη.

σελίδα 31

  Ηθικός, Ήθη, Έθιμα, Φιλότιμος

σελίδα 32

  Πολιτισμός

σελίδα 35

  Μη Πολιτισμός

σελίδα 36

  Ο Σπουδαίος Πολιτισμός

σελίδα 37

  Φάσεις της ζωής

σελίδα 38

  Φύση και Πολιτισμός

σελίδα 38

  Φύση και Οικογένεια

σελίδα 39

  Η Πρώτη Επιστήμη.

σελίδα 40

  Κοινός Σκοπός και Στόχος.

σελίδα 41

  Η Κοινωνία

σελίδα 42

  Πολιτισμός και Πολίτης.

σελίδα 43

  Το Κοινωνικό Αγαθό

σελίδα 43

  Ο Αρχικός Νόμος.

σελίδα 44

  Πας μη Έλλην Βάρβαρος

σελίδα 46

  Η ‘Συναδέλφωση’ των λαών

σελίδα 46

  Κλιματική Αλλαγή

σελίδα 52

  Το Νερό δεν Τελειώνει

σελίδα 52

  Ηθική

σελίδα 53

  Φάσεις της Ζωής

σελίδα 53

  Παιδεία και Πολίτης.

σελίδα 54

  Ψυχή

σελίδα 56

  Παιδεία και Πολιτισμός.

σελίδα 57

  Μη Παιδεία Κουλτούρα.

σελίδα 59

  Κοινωνική προδιάθεση

σελίδα 60

  Κοινωνία και Υγεία

σελίδα 63

  Πολιτισμός και Κοινωνία

σελίδα 64

  Γνώσεις για Πολίτες

σελίδα 65

  Διανομή Κερδών

σελίδα 66

  Κοινωνία Πολίτης Νερό

σελίδα 67

  Πολίτευμα

σελίδα 68

  Άναρχη Πολιτεία

σελίδα 70

  Αυτάρκεια και Επάρκεια.

σελίδα 71

  Μεταλλαγμένα & Τέλος Επιστήμης

σελίδα 75

  Κουμμουνισμός Καπιταλισμός

σελίδα 76

  Αντιρρησίες Συνείδησης

σελίδα 80

  Αποδοτική μορφή Δουλείας

σελίδα 83

  Πως αρχίζει ο Πολιτισμός

σελίδα 84

  Πολίτες και Παιδεία

σελίδα 84

  Το Πολίτευμα Πολιτεία

σελίδα 86

  Το Πολίτευμα Δημοκρατία

σελίδα 87

  Ισχύς της Κοινωνίας, Κοινωνικό Αγαθό

σελίδα 88

  Ηθικός Ηθική

σελίδα 91

  Στρατηγικές Επικράτησης

σελίδα 94

  Κατάλυση Πολιτισμού και Ανομία

σελίδα 94

  Γενικά

σελίδα 95

  Εσφαλμένες εντυπώσεις περί Δημοκρατίας

σελίδα 95

  Παρελθόν, Μέλλον, Τραγωδία, Κωμωδία

σελίδα 96

  Παιδεία.

σελίδα 96

  Γρηγορόσημα και Λεμόνια.

σελίδα 97

  Βηματοδότες και Τηλεφωνίες.

σελίδα 98

  Μόρφωση

σελίδα 100

  Ηθοποιός και Μόρφωση

σελίδα 102

  Εκπαίδευση

σελίδα 105

  Κοινωνική Οικονομία.

σελίδα 105

  Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Φύσης.

σελίδα 108

  Πολίτευμα

σελίδα 109

  Δημοκρατία και Πολίτες

σελίδα 112

  Η ευθύνη των θυμάτων

σελίδα 115

  Μόρφωση και Νέος

σελίδα 116

  Ευτυχία και Γνώσεις, Συνήθειες, Ήθη, Έθιμα

σελίδα 117

  Ελευθερία και Πολιτισμός

σελίδα 119

  Ελευθερία και Δημοκρατία

σελίδα 128

  Επενδύσεις και κρατικά Κέρδη

σελίδα 128

  Σενάρια Λογικής και Οικονομίας.

σελίδα 130

  Μέγιστο Συμφέρον μας το Συμφέρον των άλλων

σελίδα 133

  Ομονοούμε σχετικά με την Δημοκρατία

σελίδα 135

  Οι Κίνδυνοι των Πολιτισμών

σελίδα 136

  Πολιτιστική Κληρονομιά

σελίδα 137

  Περίληψη

σελίδα 140

  Απογοήτευση

σελίδα 141

  Κοινωνική Ανασυγκρότηση και Εγρήγορση

σελίδα 143

  Κάλεσμα Πολιτών

     
     

Από 10/02/19  με την άδεια του συγγραφέως

εμφανίζονται  χαρακτηριστικοί παράγραφοι από το ευρετήριο

του βιβλίου Περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας. Επιπλέον δίδεται η δυνατότητα  σε όποιον έχει το βιβλίο να σχολιάσει κάποια σελίδα του, γράφοντας πρώτα τον αριθμό της (και μετά κλικ στο αριθμός σελίδας προς σχολιασμό).

Υπάρχει δυνατότητα δωρεάν διάθεσης του βιβλίου τηλ 6932860310 Τρουλλινός Γιώργης.

Τα συγγραφικά κλπ δικαιώματα παραμένουν σε ισχύ.

Επιτρέπεται η αντιγραφή και  μεταφορά  περιεχομένου

 σε άλλη ιστοσελίδα ή έντυπο κατόπιν συνεννόησης με τον συγγραφέα

 επικοινωνία μέσω του email thateron@poteron.gr

Σχόλια αναγνωστών

η/ο Κάλεσμα έγραψε στις 18:01:55 29-07-2019

Για την διόρθωση/διαγραφή του σχολίου χρειάζεται το Αλφαριθμητικό της εγγραφής του


.
Σχολιάστε ελεύθερα το περιεχόμενο της προς ανάγνωση σελίδας ή απαντήσετε σε είδη υπάρχον σχόλιο. Ισχύουν  όλα τα αυτονόητα και γνωστά τα σχετικά με την δημοσιοποήση  σχολίων.
 

 Όνομα ή ψευδώνυμο          Αλφαριθμητικό =>

.

  Τα σχόλια εμφανίζονται κατόπιν τυπικού ελέγχου ως προς την σχετικότητα του περιεχομένου τους και χωρίς καμία λογοκρισία.

 Κατά την αποστολή του σχολίου αντιγράψετε τους διαδοχικούς Αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ή αντικαταστήστε τους με άλλους δικής σας προτίμησης (6-8 χαρακτ.)  για να μπορείτε να διορθώσετε ή να διαγράψετε το σχόλιο σας. 

.
 
 
HOME επισκέψεις σελίδων : 14918 σχόλια:1 thateron@poteron.gr
     
       
      8/01/2019 08:43:43 18/08/2019