HOME επισκέψεις σελίδων : 104582
σχόλια:0 thateron@poteron.gr
 
διαβάστε απλοϊκή Πολιτική σκέψη
"γιατί πάμε κατά Διαόλου ρέ Παιδιά;"

"περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας"

Διανομή Κερδών.
Τα ‘στοχευμένα κέρδη’ που αφήνει η Κοινωνική αυτοδιαχείριση, όπως είπαμε μοιράζονται στα μέλη των Οικογενειών, με παροχές σχετικές με την Ζωή και την ποιότητα της, όπως η Υγεία, η Δικαιοσύνη, η Ασφάλεια, και ακόμη η Μόρφωση η Εκπαίδευση κλπ αλλά με σπουδαιότερη από όλες τις παροχές την ΠΑΙΔΕΙΑ, δηλαδή την προσφορά της κατάλληλης και βασικής γνώσης που μετατρέπει τον άνθρωπο, από την παιδική ηλικία, σταδιακά και μέχρι την ενηλικίωση σε Πολίτη. Και Πολίτης είναι αυτός που ανάμεσα στα άλλα έχει διδαχθεί και αντιληφθεί ότι υπάρχει Κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζεί, μαζί με τους άλλους Πολίτες, και ότι αυτό το περιβάλλον δεν είναι τυχαίο και αυθύπαρκτο, και ούτε το φροντίζει άλλος κανείς, παρά μόνο αυτοί που ζούν εντός του. Ο Πολίτης έχει μάθει ότι το Κοινωνικό περιβάλλον αυτό, έχει ευαισθησίες και ανάγκες, ανάγκες και αδυναμίες που πηγάζουν από τον ίδιο, πράγματα που γνωρίζει και κατανοεί μεριμνώντας την διόρθωση τους, δηλαδή μεριμνώντας για την διόρθωση των δικών του μειονεκτημάτων και αδυναμιών.

   

    Ο Πολίτης παραβλέπει μικρές αδικίες σε βάρος του, ενώ αγωνίζεται να διορθωθούν αδικίες σε βάρος των άλλων, και συμβάλει στην βελτίωση του περιβάλλοντος αυτού, αποσκοπώντας στην διατήρηση της Κοινωνίας και του Πολιτισμού του. Δεν μιλάμε δηλαδή για λαό ή Οικογένειες ή ανθρώπους που διεκδικούν παροχές, ή μερίδιο από τα όποια κέρδη του όποιου άρχοντα, που έχει υπό την κατοχή του την χώρα, και απολαμβάνει αυτός ο άρχων ότι θεωρεί καλό για αυτόν, κατευθύνοντας ανάλογα τις ζωές των ανθρώπων, αλλά μιλάμε για επιλεγμένες παροχές που προσφέρονται σε όλους και αυτές οι επιλεγμένες παροχές που είναι σχετικές με τους σκοπούς και τους στόχους της Κοινωνίας, συμβάλουν στην διατήρηση και βελτίωση του Κοινωνικού συστήματος. Οι παροχές αυτές προέρχονται από το φυσικό και λογικό περιβάλλον μέσα από την προσφορά όλων όπως είπαμε, είτε αυτές είναι υλικές είτε πνευματικές. Αυτό λοιπόν χοντρικά ήταν το κατόρθωμα των αρχαίων Ελλήνων, ο λεγόμενος Πολιτισμός. Πολιτισμός που προέκυψε από την Κοινωνία των Οικογενειών και την μετατροπή των απλών ανθρώπων του λαού σε Πολίτες μέσω της Παιδείας της Μόρφωσης και της Εκπαίδευσης.

   

    Πολιτισμός είναι ο κατευθυνόμενος από τις αρχές και τους σκοπούς της Κοινωνίας τρόπος ζωής των Πολιτών. Πολίτες είναι οι άνθρωποι που όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά αφ εαυτού και συνειδητά υπηρετούν τους σκοπούς της Κοινωνίας των. Κοινωνία είναι η απόφαση που έχουν πάρει οι Οικογένειες εξ ονόματος όλων των μελών τους, ώστε όλες μαζί, να αντιμετωπίζουν οργανωμένα τις Κοινές δυσκολίες του Βίου τους, για να μπορούν να απολαύσουν την ζωή και τις χαρές της, υπηρετώντας και ικανοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τις πραγματικές επιταγές της Φύσης των, επιταγές που σχετίζονται πρωτίστως με την διατήρηση στην Ζωή και τις σχετικές ορμές και ένστικτα προσαρμοσμένα στις Κοινωνικές δυνατότητες και στην Κοινωνική λογική.
Διαβάστε τμήματα παραγράφων σχετικών με το περιεχόμενο
 
σελίδα  3

  Αντί προλόγου

 
σελίδα  5

  Περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας.

 
σελίδα  6

  Οι προϋποθέσεις της Δημοκρατίας

 
σελίδα  8

  Σκοποί και λόγοι

 
σελίδα  9

  Το συμφέρον του δανειστή

 
σελίδα  13

  Λάθος επιλογές

 
σελίδα  14

  Αγροτική παραγωγή.

 
σελίδα  11

  Τράπεζες.

 
σελίδα  11

  Κακοπληρωτές.

 
σελίδα  13

  Εξαπάτηση του λαού.

 
σελίδα  14

  Τα Κοινά θέματα.

 
σελίδα  15

  Δημοκρατία.

 
σελίδα  16

  Δημοκρατία και Ελευθερία.

 
σελίδα  18

  Ο Πλούτος

 
σελίδα  20

  Η Δημοκρατία νοιάζεται ίσα για όλους.

 
σελίδα  21

  Πνευματική φτωχοποίηση.

 
σελίδα  24

  Ο Πολίτης.

 
σελίδα  25

  Οι Επενδύσεις.

 
σελίδα  26

  Η δύναμη της Δημοκρατίας.

 
σελίδα  27

  Η Δημοκρατία.

 
σελίδα  28

  Ο Πολιτισμός.

 
σελίδα  31

  Αιδώς και Δικαιοσύνη.

 
σελίδα  32

  Ηθικός, Ήθη, Έθιμα, Φιλότιμος.

 
σελίδα  35

  Πολιτισμός.

 
σελίδα  36

  Μη Πολιτισμός.

 
σελίδα  37

  Ο Σπουδαίος Πολιτισμός.

 
σελίδα  38

  Φάσεις της Ζωής.

 
σελίδα  38

  Φύση και Πολιτισμός.

 
σελίδα  39

  Φύση και Οικογένεια.

 
σελίδα  40

  Η Πρώτη Επιστήμη.

 
σελίδα  41

  Κοινός Σκοπός και Στόχος.

 
σελίδα  42

  Η Κοινωνία.

 
σελίδα  43

  Πολιτισμός και Πολίτης.

 
σελίδα  43

  Το Κοινωνικό Αγαθό.

 
σελίδα  44

  Ο Αρχικός Νόμος.

 
σελίδα  46

  Πάς μή Έλλην Βάρβαρος.

 
σελίδα  46

  Η ‘Συναδέλφωση’ των Λαών.

 
σελίδα  52

  Κλιματική Αλλαγή, ένα αιώνιο Φυσικό γεγονός

 
σελίδα  52

  Το Νερό δεν Τελειώνει.

 
σελίδα  53

  Ηθική.

 
σελίδα  53

  Οι Φάσεις της Ζωής.

 
σελίδα  61

  Παιδεία και Πολίτης.

 
σελίδα  62

  Ψυχή

 
σελίδα  57

  Παιδεία και Πολιτισμός.

 
σελίδα  59

  Μη Παιδεία Κουλτούρα Νέοι.

 
σελίδα  60

  Κοινωνική Προδιάθεση.

 
σελίδα  63

  Κοινωνία και Υγεία.

 
σελίδα  64

  Πολιτισμός και Κοινωνία.

 
σελίδα  65

  Γνώσεις για Πολίτες.

 
σελίδα  66

  Διανομή Κερδών.

 
σελίδα  67

  Κοινωνία, Πολίτης, Νερό.

 
σελίδα  68

  Πολίτευμα.

 
σελίδα  70

  ναρχη Πολιτεία.

 
σελίδα  71

  Αυτάρκεια και Επάρκεια.

 
σελίδα  75

  Μεταλλαγμένα, Τέλος της επιστήμης.

 
σελίδα  76

  Κουμμουνισμός, Καπιταλισμός.

 
σελίδα  80

  Αντιρρησίες Συνείδησης.

 
σελίδα  83

  Μηδενικά επιτόκια.

 
σελίδα  84

  Ο καλός ή λογικός πατέρας.

 
σελίδα  84

  Αποδοτική Μορφή Δουλείας.

 
σελίδα  86

  Πως αρχίζει ο Πολιτισμός.

 
σελίδα  87

  Πολίτες και Παιδεία.

 
σελίδα  88

  Το Πολίτευμα Πολιτεία.

 
σελίδα  91

  Το Πολίτευμα Δημοκρατία.

 
σελίδα  94

  Ισχύς της Κοινωνίας, Κοινωνικό Αγαθό.

 
σελίδα  94

  Ηθικός, Ηθική.

 
σελίδα  95

  Στρατηγικές Επικράτησης.

 
σελίδα  95

  Κατάλυση Πολιτισμού, Ανομία.

 
σελίδα  96

  Γενικά.

 
σελίδα  96

  Εσφαλμένες εντυπώσεις περί Δημοκρατίας.

 
σελίδα  97

  Παρελθόν, Μέλλον, Τραγωδία, Κωμωδία.

 
σελίδα  98

  Παιδεία.

 
σελίδα  100

  Γρηγορόσημα και Λεμόνια.

 
σελίδα  102

  Βηματοδότες και Τηλεφωνίες.

 
σελίδα  105

  Μόρφωση.

 
σελίδα  105

  Ηθοποιός και Μόρφωση.

 
σελίδα  108

  Εκπαίδευση.

 
σελίδα  109

  Κοινωνική Οικονομία.

 
σελίδα  112

  Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Φύσης.

 
σελίδα  115

  Πολίτευμα.

 
σελίδα  116

  Δημοκρατία και Πολίτες.

 
σελίδα  117

  Η ευθύνη των θυμάτων.

 
σελίδα  119

  Μόρφωση και Νέος.

 
σελίδα  128

  Ευτυχία και Γνώσεις, Συνήθειες, Ήθη, Έθιμα.

 
σελίδα  128

  Ελευθερία και Πολιτισμός.

 
σελίδα  130

  Ελευθερία και Δημοκρατία.

 
σελίδα  133

  Επενδύσεις και Κρατικά Κέρδη.

 
σελίδα  135

  Οι Κίνδυνοι των Πολιτισμών

 
σελίδα  136

  Σενάρια Λογικής και Οικονομίας.

 
σελίδα  137

  Μέγιστο Συμφέρον μας το Συμφέρον των άλλων.

 
σελίδα  140

  Ομονοούμε σχετικά με την Δημοκρατία.

 
σελίδα  141

  Οι Κίνδυνοι των Πολιτισμών.

 
σελίδα  143

  Πολιτιστική Κληρονομιά.

 
σελίδα  149

  Περίληψη.

 
σελίδα  151

  Απογοήτευση.

 
σελίδα  152

  Κοινωνική Ανασυγκρότηση και Εγρήγορση.

 
σελίδα  155

  Κάλεσμα Πολιτών.

 

Προσοχή δεν επιτρέπεται η αντιγραφή και  μεταφορά  περιεχομένου

 σε άλλη ιστοσελίδα ή έντυπο χωρίς προ συνεννόησης με τον συγγραφέα

 επικοινωνία μέσω του email thateron@poteron.gr

Σχόλια αναγνωστών

.
Σχολιάστε ελεύθερα το περιεχόμενο της προς ανάγνωση σελίδας ή απαντήσετε σε είδη υπάρχον σχόλιο. Ισχύουν  όλα τα αυτονόητα και γνωστά τα σχετικά με την δημοσιοποήση  σχολίων.
 

 Όνομα ή ψευδώνυμο          Αλφαριθμητικό =>

  Τα σχόλια εμφανίζονται κατόπιν τυπικού ελέγχου ως προς την σχετικότητα του περιεχομένου τους και χωρίς καμία λογοκρισία.

 Κατά την αποστολή του σχολίου αντιγράψετε τους διαδοχικούς Αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ή αντικαταστήστε τους με άλλους δικής σας προτίμησης (6-8 χαρακτ.)  για να μπορείτε να διορθώσετε ή να διαγράψετε το σχόλιο σας.